BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzierżęga Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Strategia dywersyfikacji a rozwój grup kapitałowych
A Strategy for the Diversification of Capital Groups
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 830, s. 17-27, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Strategia dywersyfikacji, Grupa kapitałowa
Enterprise development, Diversification strategy, Capital group
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zalet i wad utworzenia grupy kapitałowej, która stanowi jedną z możliwości realizacji strategii dywersyfikacji. Na potrzeby opracowania zostały zdefiniowane podstawowe pojęcia dotyczące omawianego tematu, omówione obowiązujące przepisy prawne oraz praktyczne rozwiązania stosowane w gospodarce polskiej i światowej. (fragment tekstu)

Recent years have seen unprecedented growth in the capital links between enterprises. There is clear evidence that this trend is also occurring in Poland, where the capital market has been functioning only since system transformation in 1989. The article shows that when strategic potential is used appropriately, the creation of capital groups allows competitive advantage to be achieved. It would be surprising if this process were to slow in the coming years. When resources are limited, enterprises strive to rationalise their use within the framework of the existing structure and procure new resources, particularly those with strategic significance. The article defines the concepts of capital group and strategic potential, and looks at the basic criteria of the division of capital groups and the tenets for establishing them in order to enlarge the strategic potential of entities linked by capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Błystak L. et al., Podatek dochodowy od osób prawnych, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2005.
 2. Borowski P.F., Rola banków inwestycyjnych w procesie M&A, „Organizacja i Kierowanie" 2008, nr 1.
 3. Child J., Faulkner D., Pitkethly R., The Management of International Acquisitions, Oxford University Press, New York 2001.
 4. Famielec J., Strategie rozwoju przedsiębiorstw, AE w Krakowie, Wydawnictwo Uczelniane, Kraków 1997.
 5. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 1998.
 6. Kęsek A., Gajda G., Antidotum na wrogie przejęcia, „ Rynek Kapitałowy" 2008, nr 9.
 7. Komentarz do ustawy o rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, Lexis Nexis, Warszawa 2006.
 8. Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość - MSR/MSSF - Podatki, red. A. Jarugowa, T. Martyniuk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2005.
 9. Król K., W poszukiwaniu wartości - fuzje i przejęcia, „Rynek Kapitałowy" 2008, nr 11.
 10. Potocka-Lewicka S., Finansowe instrumenty kreowania wartości dla akcjonariuszy w grupie kapitałowej, rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 11. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 12. Romanowska M., Zarządzanie strategiczne firmą, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1995.
 13. Sroka W., Stymulowanie innowacji poprzez sieci aliansów, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 3.
 14. Sroka W., Typologia sieci aliansów, „Przegląd Organizacji" 2008, nr 6.
 15. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce Jirmy, PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 16. Stecki L., Koncern, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 17. Stecki L., Konsorcjum, Dom Organizatora, Toruń 1997.
 18. Szczepanowski P.J., Fuzje i przejęcia, techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania, PWN, Warszawa 2000.
 19. Szplit A. et al., Strategie rozwoju organizacji, Antykwa, Kraków 2002.
 20. Toborek-Mazur J., Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 21. Trocki T., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.
 22. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. nr 72, poz. 665 z późn. zm.
 23. Walczyk A., Czynniki rozwoju grup kapitałowych w sektorze usług budowlanych w Polsce, rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
 24. Włodyka S., Prawo koncernowe, Zakamycze, Kraków 2003.
 25. Zarządzanie strategiczne, red. J. Rokita, K. Jędralska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2000.
 26. Wojtyńska J., Fuzje przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu