BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babczuk Arkadiusz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie długami publicznymi w krajach OECD : wybrane aspekty organizacyjne
Public Debt Management in OECD Countries : Selected Institutional Arrangements
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2006, t. 197, s. 11-18
Tytuł własny numeru
Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Zarządzanie długiem, Instrumenty zarządzania
Public debt, Debt management, Management instruments
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstrakt
Zadłużenie publiczne należy do najistotniejszych kategorii ekonomicznych. Bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje ono m. in. na kształtowanie procesów inflacyjnych, wielkość i strukturę wydatków publicznych, bilans płatniczy, stopy procentowe i inne ważne wielkości makroekonomiczne. Pociąga też za sobą ważkie konsekwencje w sferze mikroekonomicznej, w szczególności wpływając na funkcjonowanie rynków finansowych. Każdy dług publiczny podlega skomplikowanym procesom zarządzania. Do istotnych, lecz często niedocenianych problemów w tym zakresie należy ukształtowanie prawno-organizacyjnych instrumentów zarządzania długiem publicznym. Przedmiotem niniejszego opracowania jest prezentacja doświadczeń krajów OECD w zakresie umiejscowienia i organizacji instytucji, realizujących operacyjne zarządzanie długiem, obciążającym władze centralne poszczególnych państw. (fragment tekstu)

In this article author presents OECD countries experience in central government debt management institutional arrangements. He characterizes evolution models of this institutional arrangements and mains features and models of autonomic debt management agencies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Babczuk, Zarządzanie długiem publicznym Cesarstwa Japonii - wybrane problemy, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania l Finansów Szkoły Głównej Handlowej" 2004, s. 44
  2. E. Curie, J. Delhier, E. Togo, Institutional Arrangements for Public Debt Management, World Bank Policy Research Working Paper 3021, April 2003
  3. Debt Management and Government Securities Markets in the 21st Century, OECD, Paris 2002.
  4. J. Delduque, The Concept of Independence as Applied to Public Debt Management, The George Washington University, Washington D.C. 2000
  5. Government Debt Management. Vol. I. Objectives and Techniques, OKCD, Paris 1982
  6. Government Securities and Debt Management in the 1990s, OECD, Paris, 1993
  7. Institutional Framework for Public Sector Borrowing. UNITAR Trading Programs in the Legal Aspects of Debt Management. UNITAR, 2002 Geneva October
  8. K. Marchewka, Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Oficyna Wydawnicza „Zarządzanie i Finanse", Warszawa 2003
  9. Raport roczny 2001. Dług publiczny, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2002
  10. V. Sundarajan, P. Dattels, H. Bloomstein, Coordinating Public Debt and Monetary Management, IMF, Washington 1997
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu