BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brodziński Zbigniew (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Strategie lokalnych grup działania na rzecz poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich
The Strategies of Local Activity Groups for Improvement of Rural Areas Competetiveness
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 34-38, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Konkurencyjność regionów, Usługi turystyczne, Promocja walorów regionu
Rural areas, Regions competitiveness, Tourism services, Promotion of region value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono opinie 68 aktywnych członków ośmiu lokalnych grup działania (LGD) funkcjonujących na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Badania dotyczące działań podejmowanych przez LGD na rzecz poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich przeprowadzono w pierwszym kwartale 2008 r., a więc w końcowym okresie wdrażania schematu II programu Leader+. Z wypowiedzi respondentów wynika, że działania podejmowane przez LGD koncentrują się głównie wokół kwestii promowania wizerunku obszaru jako miejsca o wysokich walorach turystycznych oraz wspierania działań poprawiających ofertę i jakość świadczonych usług turystycznych. (abstrakt oryginalny)

The article presents opinions of 68 active members who represent 8 Local Activity Groups (LAG) in Warmia and Mazury province. The survey was carried out in February and Martch 2008 in final period of implementation Leader + programme and Strategies of Rural Areas Development realization. The surveys proved that activities undertaken by LAG for rural areas competitiveness are concentrated on areas promotion as a place of tourism attraction and supporting activities improving offer and quality of tourism services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 2005: Marketing regionalny na przykładzie Zielonych Płuc Polski. Problemy Zarządzania. 4(10). 86-108.
 2. Bajerowski 'I'. 2003: Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią. Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn.
 3. Domański R. 2004: Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Frąckiewicz-Wronka A. 2007: Nowa koncepcja zarządzania sprawami publicznymi i współzarządzanie rozwojem lokalnym. Problemy Zarządzania. Nr 3(17), 39-49.
 5. Gorzelak G. 2003: Bieda i zamożność regionów założenia, hipotezy, przykłady. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 1(11), 37-59.
 6. Heller J. 2002: Regionalne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Nr 941, 305-310.
 7. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. 2002: Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Obrębski M. 1998: Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni. Wyd. AE we Wrocławiu. Wrocław.
 9. OECD 2004: New Form soft Governance for Economic Development. OECD, Paris.
 10. Potoczek A. 2000: Współczesne problemy rozwoju lokalnego i regionalnego. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. Włocławek.
 11. Robbins S.P., DeCenzo D.A. 2002: Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa.
 12. Stöhr W.B. 1996: Local synergy and innovation in peripheral areas. [in:] Wealth from Diversity. Inovation, Structural Change and Finance for Regional Development in Europe. Eds. Vence-Deza X., Metcalfe J.S., Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 229-240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu