BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bułkowska Małgorzata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Wpływ programu PROW 2004-2006 na poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych
The Impact Assessment of RDP 2004-2006 on the Improvement of Agricultural Holdings Competitiveness
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 39-44, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Konkurencyjność rolnictwa, Modernizacja obszarów wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Arable farm, Agricultural competitiveness, Modernisation of the rural area, Rural Development Programme
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono znaczenie Programu PROW 2004-2006 dla gospodarstw rolnych w Polsce. Celem Programu była poprawa konkurencyjności gospodarstw oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Jednakże, wsparcie w ramach PROW nie odegrało istotnej roli w stymulowaniu przemian strukturalnych w rolnictwie. Program przyniósł beneficjentom doraźne korzyści finansowe, które mogły, lecz nie musiały być przeznaczone mi inwestycje. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to show the main results of Rural Development Plan (RDP) 2004-2006 and its influence on the improvement of competitiveness of agricultural holdings. The analysis shown that RDP had no direct influence on restructuring and modernization of Polish agriculture. Nevertheless it was common among beneficiaries and contributed to the improvement of the income situation of the rural population. Received support encouraged many farmers modernize their holdings. Therefore RDP influenced indirectly on the improvement of competitiveness of agricultural holdings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. ARiMR- rok po akcesji. 2005: ARiMR. Warszawa
 2. ARiMR - dwa lata po akcesji. 2006: ARiMR, Warszawa.
 3. ARiMR - trzy lata po akcesji. 2007: ARiMR. Warszawa, s. 67.
 4. Bułkowska M., Chmurzyńska K. 2007: Wyniki realizacji PROW i SPO "Rolnictwo" w latach 2004-2006 IERiGŻ, Warszawa, 9-42.
 5. Drygas M. 2007: Ocena instrumentów WPR. Nowe Życie Gospodarcze, dodatek specjalny, listopad, s. 21.
 6. Niepublikowane dane ARiMR dotyczące realizacji PROW. Wydział Monitoringu, Rzeczowego i Sprawozdawczości; PROW, Departament Obsługi Środków Towarzyszących, ARiMR.
 7. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. 2004: MRiRW. Warszawa.
 8. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2007: MRiRW. Warszawa.
 9. PROWinki miesięczne. MRiRW, Warszawa.
 10. PROWinki tygodniowe. 2008: MRiRW. Warszawa, nr 1.
 11. Spis Powszechny. 2002: GUS. Warszawa.
 12. Spis Rolny. 2002: GUS. Warszawa.
 13. Sprawozdanie roczne z realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 za rok 2004 . 2005: MRiRW. Warszawa.
 14. Sprawozdanie roczne z realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 za rok 2005. 2006: MRiRW, Warszawa.
 15. Sprawozdanie roczne z realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 za rok 2006. 2007: MRiRW, Warszawa.
 16. [www.minrol.gov.pl].
 17. [www.arimr.gov.pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu