BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grad Jan (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Problem karnawalizacji kultury współczesnej
The Problem of Carnivalisation of Modern Culture
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2004, t. 22, s. 9-20, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Ludyczny wymiar kultury
Słowa kluczowe
Filozofia kultury, Kultura, Socjologia kultury
Philosophy of culture, Culture, Sociology of culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zagadnienie karnawalizacji analizowane jest w filozoficznej i naukowej refleksji nad kulturą, z większą lub mniejszą okresowo intensywnością, od czasu wystąpienia ze swoją koncepcją rosyjskiego literaturoznawcy Michaiła Bachtina. Rozważania dotyczące karnawalizacji, ograniczone początkowo tylko do literatury, rozszerzono później na całą sferę kultury symbolicznej, co obserwujemy w myśli postmodernistycznej. Odnośne pojęcie stało się bowiem kategorią poznawczą służącą do opisu charakteru kultury współczesnej i diagnozowania jej stanu. Ostatnio kwestię karnawalizacji podjęli ponownie badacze polscy. (fragment tekstu)

This text presents the way of understanding fundamental concepts, which are the key ones in Bachtin's conception of carnivalisation. It also explains the origin of terminology referring to the word carnival, situating its roots first of all in the Judeo-Christian tradition. The author analyses carnival as a phenomenon concerning outlooks and customs, considering kinds of senses and meanings socially communicated by means of the carnival. This text also presents critical remarks referring to the phenomenon of carnivalisation of modern culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachtin M. (1970), Problemy poetyki Dostojewsklego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa: PWN.
 2. Bachtin M. (1975), Twórczość Franciszka Rabelais'go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A Goreniowie, Kraków: WL.
 3. Bourdieu P. (1984), Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, London: Routledge and Kegan Paul.
 4. Caillois R. (1973), Żywioł i lad, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa: PIW.
 5. Chappaz-Wirthner S. (2002), Z dziejów badań nad karnawałem, Polska Sztuka Ludowa. Konteksty, nr 3-4.
 6. Dudzik W. (2002), Karnawały - święta, zabawy, widowiska, Polska Sztuka Ludowa. Konteksty, nr 3-4.
 7. Featherstone M. (1991), Consumer Culture and Postmodernism, London: Sage Publications.
 8. Featherstone M. (1998), Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, przeł. P. Czapliński, J. Lang, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, wybrał, opracował i przedmową opatrzył R. Nycz, Kraków: Wyd. Baran i Suszczyński.
 9. Finkielkraut A. (1992), Porażka myślenia, przeł. M. Ochab, Warszawa: NOW.
 10. Gloger Z. (1972), Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. III, Warszawa: WP.
 11. Heers J. (1995), Święta głupców i karnawały, przeł. G. Majcher, Warszawa: OW Volumen.
 12. Kasimow R. (2002), Poetyka karnawału i obrzędów przejścia. Rozmyślania nad pojęciem "karnawał", Polska Sztuka Ludowa. Konteksty, nr 3-4.
 13. Skubaczewska A. (1998), Czy karnawał nadal trwa? Świat na opak, menippea, błazen w literaturze współczesnej, w: L. Wiśniewska (red.), Świat jeden, ale niejednolity, Bydgoszcz: WSP.
 14. Stallybras P., White A. (1986), The Politics and Poetics of Transgression, London: Menthuen.
 15. Stoff A. (2000), Dlaczego karnawalizacja, w: A. Stoff, A. Skubaczewska-Pniewska (red.), Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, Toruń: WUMK.
 16. Stoff A., Skubaczewska-Pniewska A. (red.) (2000), Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, Toruń: WUMK.
 17. Welsch W. (1998), Nasza postmodernistyczna moderna, przeł. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa: ON.
 18. Wróblewska W. (2000), Różne oblicza karnawalizacji, w: A. Stoff, A. Skubaczewska-Pniewska (red.), Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, Toruń: WUMK.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu