BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mamzer Hanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Obraz a karnawalizacja cywilizacji
An Image and Carnivalisation of Civilisation
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2004, t. 22, s. 21-32, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Ludyczny wymiar kultury
Słowa kluczowe
Konsumpcja dóbr materialnych, Kultura, Socjologia kultury, Cywilizacja
Consumption of material goods, Culture, Sociology of culture, Civilization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesna nam cywilizacja opiera się bardzo mocno na wizualizacji, wykorzystaniu obrazu, ilustracyjnej egzemplifikacji. Obraz staje się środkiem przekazu i nośnikiem informacji, zaś media wykorzystujące obraz zyskują ogromną przewagę nad tymi, które posługują się tylko słowem. W centrum uwagi socjologów kultury koncentrujących się na analizie zagadnień związanych z komunikacją masową znajdują się: telewizja, prasa i ewentualnie zewnętrzne nośniki reklamy, które także wykorzystują obraz. Podkreślana w początkach XX wieku, zwłaszcza przez szkołę chicagowską, pozytywna potencjalna rola prasy znacznie spadła - niegdyś upatrywano w niej antidotum na gwałtownie pojawiające się, negatywne skutki rewolucji przemysłowej i przemian społecznych za nią idących. Na początku wieku XX pojawiły się w socjologii koncepcje (np. Gabriela Tarde'a), które legły u podstaw socjologicznych metod prowadzenia badań nad prasą i jej oddziaływaniem. (fragment tekstu)

This text presents the use of image and visualisation as means which influence the efficiency of communication in the modern social world, dominated by consumptionism and hedonistic orientation in life. Using an image as a medium passing on Information from a recipient to a message a sender may be treated as an expression of just this hedonistic orientation which addresses the recipients onto such means of communication the reception of which is pleasant. In contradistinction to text, they do not require a serious intellectual involvement either. The text requires a specific discipline: both as far as utterances by its means are concerned and in the field of reception of information, Using visualisation in communication is treated here as a sign of carnival tendencies which are present in contemporary culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachtin M. (1970), Problemy poetyki Dostojewskiego, Warszawa: PWN.
 2. Bachtin M. (1975), Twórczość Franciszka Rabelais'go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, Kraków: WL.
 3. Barthes R. (1997), Przyjemność tekstu, Warszawa: Wydawnictwo KR.
 4. Baudrillard J. (1988), Consumer Society, w: Selected Writings, Cambridge.
 5. Baudrillard J. (1997), Precesja symulakrów, w: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, s.175-190, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
 6. Baudrillard J. (2001), Przed końcem, Warszawa: Wydawnictwo Sic.
 7. Caillois R. (1973), Żywioł i ład, Warszawa: PIW.
 8. Elkonin D.B. (1984), Psychologia zabawy, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 9. Goban-Klas T. (1999), Media i komunikowanie masowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Golka M. (2002), Ekrany w dorzeczach komunikacji, w: A. Gwóźdź, P. Zamojski (red.), Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, s. 29-45, Kraków: Rabid.
 11. Grad J. (2004), Problem karnawalizacji kultury współczesnej, (w tym tomie).
 12. Gwóźdź A., Zamojski P. (red.) (2002), Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, Kraków: Rabid.
 13. Huizinga J. (1967), Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Warszawa: Czytelnik.
 14. Jameson F. (1997), Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, w: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, s. 190-214, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
 15. Mamzer H. (2001), Przestrzeń i liczba a nowe wymiary zachowań, w: M. Golka (red.), Nowe style zachowań, s. 21-45, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 16. McLuhan M. (2001), Wybór tekstów, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 17. Mead G.H. (1975), Umysł, osobowość, społeczeństwo, Warszawa: PWN.
 18. Okoń W. (1995), Zabawa a rzeczywistość, Warszawa: Wydawnictwo ŻAK.
 19. Postman N. (1992), Technopol, Warszawa: PWN.
 20. Postman N. (2002), Zabawić się na śmierć. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza.
 21. Rushdie S. (2002), Furia, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 22. Skwara A. (2002), Pożądanie mimetyczne - monitory konsumpcji, w: A. Gwóźdź, P. Zamojski (red.), Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, s. 125-136, Kraków: Rabid.
 23. Sułkowski B. (1984), Zabawa. Studium socjologiczne. Warszawa: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu