BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowska-Mroskowiak Honorata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Mroczkowska Dorota (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Karnawalizacja cielesności - emancypacja czy nowe zniewolenie
Carnivalisation of Corporality or a New Captivation
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2004, t. 22, s. 85-94, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Ludyczny wymiar kultury
Słowa kluczowe
Konsumpcja dóbr materialnych, Kultura, Kultura masowa, Psychologia człowieka
Consumption of material goods, Culture, Popular culture, Human psychology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tekst porusza kwestię cielesności rozpatrywanej w kontekście Bachtinowskiej koncepcji karnawalizacji oraz ciała groteskowego. Podejmujemy tym samym kwestie zmian, deformacji i manipulacji dokonywanych na ciele, zastanawiamy się jakim celom społecznym i kulturowym mogą służyć, dlaczego współcześnie problematyka ciała stała się dyżurnym tematem dyskusji? (fragment tekstu)

This article binds and makes common the perspective of considerations on the subject of corporality with Bachtin's conception of carnivalisation and a grotesque body. M. Bachtin's conception is a background for considerations on the subject of changes, deformations and manipulations made on the body, to put it in other words for the discourse of emancipation and captivation of corporality. In the first interpretation, thanks to the artistic output, Orlan touches upon the question of the presence in culture of an imperfect body, an ugly and physiological one, while the second shows paradoxes and destructive results flowing from the strong internalisation and subordination to the cultural constructions of corporality.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abraham S., Llewelyn-Jones D. (1995), Anoreksja, bulimia, otyłość, Warszawa: PWN.
 2. Abraham S., Llewelyn-Jones D. (1999), Bulimia i anoreksja, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 3. Bakke M. (2000), Ciało otwarte. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
 4. Bauman Z. (2000), Globalizacja, Warszawa: PIW.
 5. Chappaz-Wirthner S. (2002), Z dziejów badań nad karnawałem, Konteksty, nr 3-4.
 6. Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość, Warszawa: PWN.
 7. Głowiński M. (2003), Groteska jako kategoria estetyczna, w: M. Głowiński (red.), Groteska. Gdańsk: słowo/ obraz terytoria.
 8. Godzić W. (1996), Oglądanie i inne przyjemności kultury masowej, Kraków: Universitas.
 9. Jablow M.M. (1993), Na bakier zjedzeniem. Anoreksja, bulimia, otyłość, Gdańsk: GWP.
 10. Jablow M.M. (2000), Anoreksja, bulimia, otyłość, Gdańsk: GWP.
 11. Jakubowska A. (w druku ), Na marginesach. Ciało kobiece w pracach polskich artystek współczesnych, Kraków: Universitas.
 12. Kępińska A. Ciało post-ludzkie. Pismo elektroniczne: www.cyberforum.edu.pl
 13. Krajewski M. (1997), Konsumpcja i współczesność, Kultura i Społeczeństwo, nr 3.
 14. Lisiewicz M. (1996), Orlan: na pograniczu etyki i estetyki, Magazyn Sztuki, nr 9 (1/96).
 15. Lubiak J., Skalska A. (2001), Ciało, tożsamość, sztuka, w: A. Jawłowska (red.), Wokół problemów tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo LTW.
 16. Nead L. (1998), Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 17. Orlan (1996), Referat, Magazyn Sztuki, nr 9 (1/96).
 18. Russo M. (1997), Female Grotesques. Carnival and theory, w: K. Conboy, N. Medina, S. Stanbury (red.), Writing on the body. Female Embodiment and feminist theory, New York: Columbia University Press.
 19. Stoff A., Skubaczewska-Pniewska A. (2000), Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, Toruń: UMK.
 20. Zierkiewicz E., Kowalczyk I. (2002), Konsumentka czy konsumowana? Kobieta do zjedzenia w prasie kobiecej, w: W. Godzić (red.), Kultura popularna, Kraków: RABID.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu