BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielewska Barbara (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Możliwości poprawy konkurencyjności rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie mazowieckim
Improving Possibilities of Agriculture and Rural Areas Competitiveness in Mazovia Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 45-50, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność rolnictwa, Obszary wiejskie, Rozwój wsi
Agricultural competitiveness, Rural areas, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Konkurencyjność rolnictwa i obszarów wiejskich jest wypadkową wielu czynników. W województwie mazowieckim są duże możliwości poprawy konkurencyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Podstawowe z nich to prawidłowe wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego, przemiany strukturalne, wzrost poziomu kapitału ludzkiego, wytyczenie realnych priorytetów rozwoju i celów strategicznych oraz ich realizacja. (abstrakt oryginalny)

Agriculture and rural areas competitiveness depends on many factors. This case study is trying to show some opportunities for improving rural areas and agrisector competitiveness. Analysis apply to Mazovia province. This province is representative, because it focuses key feature for other districts in Poland. There are many opportunities to improving agriculture and rural areas competitiveness in Mazovia province. Correct using of existing production capacity, structural changes in agriculture, increase of human capital level, designate attainable development priorities and strategic aims and it's consistent realization are necessary to achieve this goals.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa-3 lata po akcesji. 2007: ARiMR. Warszawa.
  2. Błąd M., Klepacka D. 2005: Debata nad przyszłością polskiej wsi w Unii Europejskiej. Maszynopis, [agroinfo.org.pl].
  3. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 roku. 2008: GUS, Warszawa, 334-335, 340-341.
  4. Charakterystyka rolnictwa województwa mazowieckiego. 2007: Urząd Statystyczny w Warszawie, 9-34.
  5. Chmielewska B. 2007: Strategiczne cele rozwoju województwa mazowieckiego. IERiGŻ-PIB, Projekt Wieloletni, Nr 80, Warszawa, 80-88.
  6. Województwo mazowieckie, podregiony. powiaty, gminy. 2007: Urząd Statystyczny w Warszawie. 328.
  7. Infrastruktura turystyczna. 2008: [www.mg.gov.pl].
  8. Mroczkowski R. 2006: Relacja z seminarium pt. Metodyka prac urządzeniowo-rolnych. Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. Maszynopis. Warszawa. 3-4.
  9. Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego. 2007: Urząd Statystyczny w Warszawie, 27, 109. 110.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu