BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmieliński Paweł (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Przyszłość rozwoju obszarów wiejskich a Program Leader
Future of Rural Development vs. The Leader Programme
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 51-56, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój lokalny, Program LEADER
Rural development, Local development, LEADER Programme
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Program Leader stanowi coraz ważniejszy element polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej, zwłaszcza, że na tych obszarach żyje znaczna część obywateli Wspólnoty. Leader staje się najskuteczniejszym programem na rzecz rozwoju wsi, pozwalającym jej mieszkańcom decydować o ich sprawach. Osiągnięcia programu potwierdzają, że oddolne podejście do rozwoju obszarów wiejskich może w przyszłości stanowić najważniejszy instrument polityki obszarów wiejskich UE. (abstrakt oryginalny)

The advantage of the Leader approach to local development is that the local actors are responsible for the selection of projects whose implementation would reinforce joint local development strategies. This bottom-up approach effectively increases the consistency of local decisions, enhances management quality and contributes to the improvement of social capital in rural communities, as well as encourages innovative solutions in local development. In the paper the changes in rural areas and the role of Leader in future rural development are analysed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aakkula J., Kröger L., Kuokkanen K., Vihinen H. 2005: Implementation of policies for sustainable development in the context of CAP. New challenges for research, Sixth Framework Programme Priority 8.1 Specific Support To Policies. Background Note 3, SASSPO-SSP4-022698.
  2. Chmieliński P., Otłowska A. 2007: Zmiany w strukturze społeczno-demograficznej ludności nierolniczej w latach 2000-2005. Raport 81. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  3. Chmieliński P., Karwat-Woźniak B. 2007: Zmiany zasobów pracy w rolnictwie indywidualnym w latach 2000-2005. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3.
  4. Marek T., Martinec T. 2003: The use of social and cultural potentials in regional development. AGRI. ECON. - CZECH. 49. (12).
  5. Pietras J. 2008: Przyszłość budżetu Unii Europejskiej. Spójność celów, polityk i finansów unijnych. Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa.
  6. MRiRW 2007: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa.
  7. Ray C. 1996: The dialectic of local development: the case of EU Leader 1 rural development programme. University of Newcastle Upon Tyne Centre for Rural Economy. Working Paper Series. No 23.
  8. MRiRW 2004: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Załącznik do rozporządzenia z dnia 3 września, poz. 2032.
  9. Sikorska A., Karwat-Woźniak B., Chmieliński P. 2007: Zmiany funkcji rolnictwa w wyznaczaniu rozwoju obszarów wiejskich i przeobrażeń w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi. Ekspertyza na zamówienie Departamentu Prognozowania i Analiz MRiRW. Warszawa (maszynopis).
  10. Thompson N., Ward N. 2005: Rural Areas and Regional Competitiveness. Centre for Rural Economy Rcsearch Report. University of Newcastle Upon Tyne. Newcastle.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu