BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gralak Arkadiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wzmacnianie zdolności konkurencyjnej regionów przez rozwój regionalnych systemów innowacji
Enhancing the Competitive Ability of Regions through Regional Innovation Systems Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 62-67, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Konkurencyjność regionów, Innowacyjność regionu
Regional development, Regions competitiveness, Regional innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnym paradygmacie rozwoju regiony stają się ważną areną procesów wytwarzania i transmisji innowacji oraz głównymi aktorami globalnej przestrzeni innowacyjnej. Zaprezentowano podstawowe założenia teoretyczne regionalnego systemu innowacji oraz główne elementy polityki regionalnej zorientowanej na wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionów. Wiodącą tezą opracowania było stwierdzenie, że sprawnie działający system innowacji jest warunkiem koniecznym zwiększania zdolności konkurencyjnej regionu. (abstrakt oryginalny)

The new paradigm of regional development depends on regional innovation systems activity. These systems are the basis of building the competitiveness of regions in globalise economy, where the innovation, knowledge and the process are the key factors of economic success. The regional innovation system is the instrument of the regional development management because of the absorption, distribution and the utilization the knowledge as well as the innovation in region. The formation and the functioning the regional innovation systems are the object of regional policy. The paper presents the basic theoretical foundations of regional innovation system as well as the elements of regional policy concentrated on competitiveness of regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Florida R. 2000: The Learning Region. [w:] Regional Innovation. Knowledge and Global Change. Acs Z.J. (red.). Pinter New York. 11-12.
  2. Markowski T. 2000: Regionalne systemy innowacji w aspekcie strategii rozwoju regionalnego Polski 2000 - 2006. [w:] Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Szlachta J. (red.). Biuletyn KPZK PAN, z. 191, Warszawa, 323.
  3. Miedziński M. 2001: Koordynacja procesów innowacji na przykładzie polskiego województwa- aspekty instytucjonalne regionalnych systemów innowacji. [w:] Gospodarka oparta na wiedzy - wyzwanie dla Polski XXI wieku, Kukliński A. (red.). KBN, Warszawa. 211-216.
  4. Nowakowska A. 2005: Regionalny system innowacji. [w:] Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, Matasiak K. (red.). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa. 142-143.
  5. Porter M. 2001: Porter o konkurencji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 248.
  6. Wojnicka E., Rot P., Tamowicz P., Brodzicki T. 2001: Regionalny System Innowacyjny w województwie pomorskim. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk. 10-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu