BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stasiakiewicz Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Psychologiczne problemy społecznej reklamy
Psychological Problems of Social Advertising
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2003, t. 21, s. 13-29, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing wartości społecznych
Słowa kluczowe
Psychologia reklamy, Marketing społeczny, Zachowania społeczne, Reklama, Problemy społeczne
Psychology of advertising, Social marketing, Social behaviour, Advertising, Social problems
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono cele i funkcje marketingu społecznego oraz przeprowadzono analizę pojęcia reklama społeczna. Opisano komunikowanie w społecznych przekazach reklamowych, a także przedstawiono znaczenie ich segmentacji. Następnie zaprezentowano sposoby pomiaru i oceny skuteczności reklamy społecznej.

The aim of social advertising as one of the forms of social marketing is convincing someone to change their attitudes and to perform socially desirable behaviours or to give up the socially undesirable ones. Procedures of commercial marketing, e.g. such as categories of mix marketing, are useful in the planning and carrying out social campaigns. This article presents a number of psychological problems connected with the construction and influence of social advertising. From the point of view of properties of communication the most important problems concern the unequivocality of what is communicated, definition of the social problem, degree of aversion character of argumentation. From the point of view of the recipient these problems concern segmentation (division) of goal groups, contact of the broadcaster (addresser) and the recipient (addressee), positioning of the problem. An illustration of these problems is an analysis of the selected advertisements and analysis of causes of negative social reactions to campaigns against violence in the family which was launched in the second half of the 90s. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreasen, A.R. (1995), Marketing social change, San Francisco: Jossey - Bass.
 2. Brzeziński, J. (2000), Podstawowe modele badawcze: eksperymentalny i korelacyjny. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (s. 335-387), Gdańsk: GWP.
 3. Budzyński, W. (1999), Reklama. Techniki skutecznej perswazji. Warszawa: Poltext.
 4. Doliński, D. (1998), Psychologia reklamy, Wrocław: AIDA.
 5. Drozdowski, M., Krajewski, M. (1998), Reklama społeczna w Polsce - grzechy i możliwości, Bielsko - Biała: Akademia Europejska (materiały szkoleniowe).
 6. Goldberg, M.E., Fishbein, S.E. (1997), Social marketing: Theoretical and practical perspectives, London: Lawrence Erlbaum.
 7. Jacennik, B. (2000), Perspektywy marketingu społecznego w Polsce, Nowiny Psychologiczne, 4, 25-42.
 8. Kotler, P. (1994), Marketing, Warszawa: Gebethner & Ska.
 9. Kotler, P., Andreasen, A.R. (1991), Strategic marketing for nonprofit organizations, Englewood Cliffs NJ: Prentice Hali.
 10. Krajewski, M. (2002), Zewnętrzna galeria AMS. Sztuka w mieście. W: D. Maison, P. Wasilewski (red.). Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej (s. 238-251), Kraków: Agencja Wasilewski.
 11. Krasnodębski, Z. (2003), System Rywina - z socjologii III Rzeczypospolitej, Rzeczpospolita, 28, styczeń.
 12. Maison, D., Wasilewski, P. (2002), Co to jest reklama społeczna. W: D. Maison, P. Wasilewski (red.). Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej (s. 9-43), Kraków: Agencja Wasilewski.
 13. McLuhan, M. (2001), Wybór tekstów, Poznań: Zysk i S-ka.
 14. Mellibruda, J. (2002), Kampania odniosła sukces (wywiad). W: D. Maison, P. Wasilewski (red.), Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej (s. 101-103), Kraków: Agencja Wasilewski.
 15. Nogaj, J. (2001), Psychologiczna analiza kampanii "powstrzymać przemoc". Praca magisterska, UAM Poznań.
 16. Panofsky, E. (1970), Meaning in the visual arts, Harmondsworth: Penguin.
 17. Prochenko, P., Stafiej, A. (2002), Do skutecznej kampanii społecznej - krok po kroku. W: D. Maison, P. Wasilewski (red.), Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej (s. 191-194), Kraków: Agencja Wasilewski.
 18. Stasiakiewicz, M. (1999), Człowiek w świecie reklamy. Źródła psychologicznych zagrożeń. W: H. Sęk, S. Kowalik (red.), Psychologiczny kontekst problemów społecznych (s. 107-126), Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu