BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banach Wiesław (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Czy możliwy jest "marketing wartości społecznych"?
Is "The Marketing of Social Values" Possible?
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2003, t. 21, s. 49-68, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing wartości społecznych
Słowa kluczowe
Wartość społeczna, Marketing społeczny, Kampanie społeczne, Zachowania społeczne, Wartości niematerialne, Ład społeczny
Social value, Social marketing, Social campaigns, Social behaviour, Intangible asset, Social order
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zamierzeniem niniejszego artykułu nie było zajęcie czy wypracowanie jakiegoś stanowiska dotyczącego "marketingu wartości społecznych", ale raczej przywołanie argumentów, które mogłyby być wysuwane zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników jego stosowania. Spór o tego typu działania marketingowe wpisuje się niewątpliwie w szerszą dyskusję o zasadność i możliwość kształtowania ładu społecznego. Odpowiedź na wyrażone w tytule pytanie z konieczności stanowić będzie wyraz stosunku do fundamentalnej kwestii konstytuowania ładu społecznego. (fragment tekstu)

The theoretical test of the qualification of possibility and legitimacy applied in reference to the marketing interventions to social values is the aim of the article. The author presents two intellectual traditions existing in social thought which lead to very different conclusions regarding social order and two opposite ways of perceiving social reality. The first view (constructivism) holds that human institutions will serve human purposes only if they have been deliberately de-signed for these purposes. The other view (evolution) was that that orderliness of society which greatly increased the effectiveness of individual action was not due solely to institutions and practices which had been invented or designed for that purpose, but was largely due to a process described first as growth and later as evolution. It was a process in which practices which had first been adopted for other reasons, or even purely accidentally, were preserved because they enabled the group in which they had arisen. to prevail over others. The article studies the arguments of followers and enemies of applying "the marketing of social values". It seems that the duty of reason of one's rights mainly rests on these first. On the other hand, however, all these who treat legitimacy and possibility of applying this kind of marketing skeptically can not deny that in the epoch of the destruction of values one needs to be told about them, and they may even be promoted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Fukuyama, F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. Śliwa, L. Śliwa, Warszawa-Wrocław: PWN.
 2. Fukuyama, F. (1999), The Great Disruption, London PROFILE BOOKS.
 3. Godłów-Legiędź, J. (1992), Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka, Warszawa: PWN.
 4. Golka, M. (1992), Kultura jako system, Poznań: OWN.
 5. Hankiss, E. (1986), Pułapki społeczne, tłum. T. Kulisiewicz, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 6. Hayek, F.A. (1973), Law, Legislation and Liberty, vol. l, Chicago: The University of Chicago Press.
 7. Hayek, F.A. (1979), Law, Legislation and Liberty, vol. l, Chicago and London: The University of Chicago Press.
 8. Hayek, F.A. (1987), Konstytucja wolności, tłum. F. Englis, Warszawa-Wrocław: WERS.
 9. Hayek, F.A. (1998), Indywidualizm i porządek ekonomiczny, tłum. G. Łuczkiewicz, Kraków: Znak.
 10. Hirszowicz, M. (1998), Spory o przyszłość. Warszawa: IFiS PAN.
 11. Hume, D. (1975), Badania dotyczące zasad moralności, tłum. A. Hochfeld, Kraków: PWN.
 12. Morawski, W. (1994), Zmierzch socjalizmu państwowego. Warszawa: PWN.
 13. Putnam, R. (1998), Ekonomia samotności, Rzeczpospolita nr 87 (4947).
 14. Żurawik, B., Żurawik, W. (1996), Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu