BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzebyk Bogumiła (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Rozwój przedsiębiorczości elementem poprawy konkurencyjności obszarów o wysokich walorach przyrodniczych
Development of Enterprise as an Element of Improvement of Competitiveness of Rural Areas with High Natural Values
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 68-73, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość lokalna, Konkurencyjność regionów, Obszary chronione
Local entrepreneurship, Regions competitiveness, Protected area
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój przedsiębiorczości odgrywa bardzo ważną rolę w podnoszeniu konkurencyjności regionów oraz rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych. Wielu ekonomistów odnosząc to zjawisko do obszarów wiejskich często zapomina o społeczno-gospodarczym rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, których powierzchnia w naszym kraju wynosi ponad 32,5%. Rola i znaczenie przedsiębiorczości na tych terenach ma ogromne znaczenie dla społeczności lokalnych. Samorządy tych właśnie gmin w większym niż dotychczas stopniu zdane są na własne siły i na konieczność racjonalnego oraz umiejętnego wykorzystania posiadanego potencjału rozwojowego, przy restrykcyjnych obwarowaniach prawnych związanych z funkcjonowaniem obszarów prawnie chronionych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the state and directions of development of enterprise in communes with high natural values which were included to system of legal forms of protection. The Czarna and Lutowiska communes are characterizing by 100% part of different forms of protection nature also hy form of Natura 2000-introduced in 2004. The results of investigations showed that in Czarna and Lutowiska communes the total number of economic subjects constituted near to L', of their total number in the bieszczadzki district and merely of 0.4% in the podkarpackie province. In above than 95% they were the enterprises belonged to private sector with domination of enterprises leading by physical persons. During 2004-2006 years were registered the decrease of economic subjects both in the investigational communes and in the bieszczadzki district. The biggest, decrease in number of subjects they registered with reference to enterprises leading by physical persons: in the Czarna commune near to 10% and in the Lutowiska commune above than 3%. The decrease of number of subjects they were registered in till forms of activity. The macrofactors and legal conditions connecting with introduction of the new forms of legal protection Natura 2000 are influencing on the non-profitable phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Boltromiuk A. 2001: Gospodarowanie na obszarach chronionych. Uniwersytet w Białymstoku, 13.
  2. Karmowowska G., Kielsznia M. 2006: Rozwój gminy Police a Europejska sieć ekologiczna ..Natura 2000". [w:] Agrobiznes, jego otoczenie instytucjonalne i przemiany. Acta Agraria et Silvestria. Sekcja ekonomiczna Vol. XLVI/2. Oddział PAN Kraków. 299-300.
  3. Grzebyk B., Klepacki B. 2004: Czynniki wspierające i ograniczające rozwój przedsiębiorczości na obszarach prawnie chronionych. [w:] Przedsiębiorczość i marketing szansą rozwoju obszarów wiejskich (red. Urban S.). AE, Wrocław. 49-60.
  4. Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w latach 2004-2006. 2007: US Rzeszów.
  5. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 5 września 2007 r. Dz. U. Nr 179 zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.
  6. Ustawa i. dnia 16 kwietnia 2004 r.. o ochronie przyrody. Dz.U. Nr 92 poz. 880 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
  7. Województwo podkarpackie podregiony, powiaty, gminy 2007. 2007: US Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu