BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwanicka Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Europejski system potwierdzania jakości produktów spożywczych jako sposób poprawy konkurencyjności polskich produktów regionalnych i tradycyjnych
European System of Confirming Consumer Goods Quality as a Way of Improving Polish Regional and Traditional Products Competitiveness
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 80-85, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Jakość produktów żywnościowych, Rynek regionalny, Miód, Konkurencyjność gospodarki żywnościowej
Food quality, Regional market, Honey, Competitiveness of the food economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Scharakteryzowano europejski system potwierdzania jakości tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych. Umożliwił on rozpowszechnianie informacji na temat lokalnych, tradycyjnych polskich specjałów, które pomimo wieloletniej tradycji wytwarzania nie były dotychczas doceniane. Zaprezentowano ponadto drogę prowadzącą do nadania staropolskim miodom pitnym unijnego oznaczenia - Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article to present the characteristic the European system of confirming regional and traditional products quality, which enabled development and spread informations about Polish traditional products. These products haven't been appereciated so far despite of long-time tradition. The article also presents the way of gaining union certificate for Polish meads. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowska A. 2007: Charakterystyka konsumentów produktów tradycyjnych/regionalnych w Polsce. Konferencja nt: "Rynek tradycyjnej żywności o uznanej jakości", pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi M. Sawickiego. Materiały Konferencyjne - prezentacje. Ożarów Mazowiecki.
 2. Duczkowska-Małysz K. 2007: Problemy budowy rynku produktów o uznanej jakości. Konferencja nt: "Rynek tradycyjnej żywności o uznanej jakości", pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi M. Sawickiego, Materiały Konferencyjne - prezentacje. Ożarów Mazowiecki.
 3. Gąsiorowski M. 2007: Doświadczenia programu Agro-Smak. Konferencja nt: "Rynek tradycyjnej żywności o uznanej jakości", pod patronatem Ministra Rolnictwa j Rozwoju Wsi M. Sawickiego, Materiały Konferencyjne - prezentacje. Ożarów Mazowiecki.
 4. Henrykowski W. 2006: Klient na wolnym rynku (Systemy oceny wyrobów w obszarze dobrowolnym). V Konferencja naukowa nt: "Klient w organizacji zarządzanej przez jakość". Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Kraków. 25.
 5. [http://ec.europa.eu/agriculture/qual/en/lbbab_en.htm] - Komisja Europejska.
 6. [http://www.minrol.gov.pl] - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 7. Iwanicka A. 2007: Certyfikacja typu jako sposób poprawy jakości życia (na przykładzie wyrobów spożywczych). [w:] Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek Wydawnictwo Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS w Lublinie. Lublin, tom II. 283.
 8. Jasiński J. 2005: Wyróżnianie produktów regionalnych na rynku i wynikające z tego korzyści. [w:] O produktach tradycyjnych i regionalnych, praca zbiorowa pod red. M. Gąsiorowskiego. Wydawca Fundacja Fundusz Współpracy. Warszawa. 294-301.
 9. Kamińska I. 2007: Powrót do tradycji. Wiedza i Jakość, nr 1 (6). 5.
 10. Kamińska I. 2007a: Proces rejestracji nazw produktów. Wiedza i Jakość, nr 1 (6), 12-13.
 11. Kowalik I., Sikora T. 2007: Marketing produktów regionalnych - cz.2. Marketing i Rynek, nr 10. 15-19.
 12. Oznaczenia geograficzne, nazwy pochodzenia oraz gwarantowane tradycyjne specjalności w Polsce 2007: MRiRW, Warszawa. 6-7.
 13. Pietrzyk B. 2007: Problemy dobrowolnej certyfikacji. Konferencja nt: Rynek tradycyjnej żywności o uznanej jakości, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi M. Sawickiego. Materiały Konferencyjne -prezentacje. Ożarów Mazowiecki.
 14. Publikacja wniosku o rejestrację GTS miodu pitnego "PÓŁTORAK".
 15. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce 2007: MRiRW, Warszawa.
 16. Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz.U L 93 z 31.03.2006).
 17. Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 93 z 31.03.2006 r.).
 18. Rzytki M. 2005: Sprzedać produkt tradycyjny. [w:] O produktach tradycyjnych i regionalnych, praca zbiorowa pod red. M. Gąsiorowskiego. Wydawca Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa. 322-326.
 19. Tradycja na polskim stole 2005: MRiRW, Warszawa [www.minrol.gov.pl].
 20. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 68).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu