BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicka Zofia (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Modernizacja rolnictwa rozdrobnionego w Bawarii : wnioski dla Polski
Modernisation of Fragmented Agriculture in Bavaria : Conclusions for Poland
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2011, nr 2, s. 98-114, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Modernizacja rolnictwa, Rolnictwo, Polityka rolna UE, Rozwój obszarów wiejskich
Modernization of agriculture, Agriculture, EU agricultural policy, Rural development
Kraj/Region
Bawaria, Polska
Bavaria, Poland
Abstrakt
Artykuł przedstawia podstawowe cele i instrumenty polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, wprowadzane w ramach polityki Wspólnoty Europejskiej, niemieckiej polityki federalnej oraz bawarskiej polityki rolnej w latach 1970-1984. Okres ten był czasem silnych rozbieżności w postrzeganiu celów rozwoju wsi i rolnictwa na trzech wymienionych poziomych. Politycy europejscy dążyli do wprowadzenia takich zmian strukturalnych w rolnictwie, które poprawią jego produktywność (wsparcie gospodarstw „zdolnych do rozwoju”). Bawaria natomiast widziała w tej polityce zagrożenie dla jej rolniczego krajobrazu, a przede wszystkim dla wielu właścicieli małych gospodarstw, często dwuzawodowych, gospodarujących na terenach o niekorzystnych warunkach dla rozwoju rolnictwa. Efektem tych obaw było przyjęcie kilku dokumentów na poziomie regionalnym (najważniejsza była ustawa o wsparciu bawarskiego rolnictwa), które miały neutralizować skutki polityki europejskiej i federalnej. Analiza przemian, jakie dokonały się na bawarskich obszarach wiejskich w latach 1970-1984 pokazuje, na ile skuteczne może być kształtowanie polityki wobec wsi i rolnictwa na poziomie regionalnym. Jej instrumenty mogą być przydatne przy programowaniu rozwoju obszarów wiejskich tych polskich regionów, które tak jak Bawaria mają rozdrobnioną strukturę agrarną, a utrzymanie rolniczego krajobrazu jest tam istotne ze względu na ochronę środowiska i atrakcyjność turystyczną. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Attenberger J.: Daten zur Geschichte der Ländlcihen Entwicklung in Bayern [in:] Fachbeiträge zur Dorferneurung und Flurbereinigung. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München 2001.
 2. Bayerischer Agrarbericht. Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten, München 2006.
 3. BGKS, 1949/1950: Bayerische Gemeinde- und Kreisstatistik 1949/50, Heft 177 der Beiträge zur Statistik Bayerns. Bayerisches Statistisches Landesamt, München 1952.
 4. Bischoff H.: Dorferneuerung [in:] 100 Jahre Flurbereinigung in Bayern 1886-1986. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München 1986.
 5. Czykier-Wierzba D.: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998.
 6. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A.: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2004.
 7. Der Agrarleitplan. Bayern. Bauerland. Kulturland. Der Agrarleitplan. Bayerrisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München 1974.
 8. Der Bayerische Weg. Der Bayerische Weg. Agrarpolitik für eine bäuerliche Landwirtschaft und einen gesunden Lebensraum. Bayerrisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München 1978.
 9. Die Anpassung Bayerns: Die Anpassung Bayerns an die EWG. Chancen, Probleme und Aufgaben. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr, Landesplanungsstelle, München 1967.
 10. Duczkowska-Małysz K.: Rolnictwo - wieś - państwo. PWN, Warszawa 1998.
 11. Eichmüller A. : Landwirtschaft und bäuerliche Bevölkerung in Bayern, ökonomischer und sozialer Wandel 1945 - 1970; eine vergleichende Untersuchung der Landkreise Erding, Kötzing und Obernburg. Hans-Seidel-Stiftung, München 1997.
 12. Eisenmnann H.: Zehn Jahre Bayerischer Weg - Eine positive Bilanzin [in:] Arbeitsplatz ländlicher Raum. Frühjahrstagung der ASG 1979 in Regensburg. Bayerrisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München 1979.
 13. Fried P., Zorn W: Aus der Bayerischen Agrargeschichte 1525-1978, gesammelte Beiträge zur Bayerischen Agrargeschichte von Heinz Haushofer. BLV Verlagsgesellschaft, München-Wien-Zürich 1986.
 14. Görgmaier D.: Moderne Agrarpolitik in Bayern im Rahmen der Pflege und Erhatlung der Kulturlandschaft. Harbeke Verlag, München 1974.
 15. Grässel G.: Konzeption und Auswirkungen des Bayerischen Weges in der Agrarpolitik. Technische Universität München 2001.
 16. Grüner Plan. Bericht über die Lage der Landwirtschaft. 1956.
 17. Łopato J.: Interwencjonizm państwa w rolnictwie [w:] Socjalna gospodarka rynkowa. Jak to robią Niemcy. Fundacja im. Friedericha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 1992.
 18. Magel H.: Flurbereinigung und Planung [in:] 100 Jahre Flurbereinigung in Bayern 1886- 1986. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München 1986.
 19. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, załącznik D. Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 2004.
 20. Schlögl A. : Bayerische Agrargeschichte. Die Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Bayerischer Landwirtschaftsverlag, München 1954.
 21. Schneeberger J.: Erhaltung der Kulturlandschaft [in:] 100 Jahre Flurbereinigung in Bayern 1886-1986. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München 1986.
 22. Seidl A.: Deutsche Agrargeschichte. Fachhochschule Weihenstephan, Freising 1995.
 23. Thiede G.: Landwirt in Europe. Kontraste in den EG-Regionen. DLG-Verlag, Frankfurt (Main) 1990.
 24. Wegweiser. Wegweiser zu wichtigen agrar- und forstpolitischen Fördermassnahmen. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München 1986.
 25. Wüst H., Pehlak J.: Das Gesetz zur Förderung der bayerischen Landwirtschaft. Kommentar. Kommunalschriften-Verlag J. Jahle München GmbH, München 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu