BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janulewicz Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Konkurencyjność gmin wiejskich województwa lubelskiego
Competitiveness of Rural Local Communities in the Lubelskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 92-97, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Konkurencyjność regionów, Metody taksonomiczne
District, Regions competitiveness, Taxonomic methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie konkurencyjności w ujęciu terytorialnym nie zostało do tej pory jednoznacznie zdefiniowane. Może być ona rozpatrywana w dwojaki sposób. Z jednej strony może oznaczać przewagę w zakresie korzyści dostarczanych przez daną gminę np. mieszkańcom, przedsiębiorcom funkcjonującym na jej terenie, z drugiej zaś strony może ilustrować siłę konkurencyjną podmiotów w niej zlokalizowanych. Celem pracy była analiza konkurencyjności gmin wiejskich województwa lubelskiego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to compare the Lubelskie province rural local governments in terms of their competitiveness level by the use of taxonomic methods. Syntetic indexes for all rural communes of Lubelskie province were formed, on the base of statistical data collected by the Regional Data Bank, in two different areas: life quality of the local society and economic potential selected communities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Klasik A. 2002: Strategia konkurencyjna regionu. [w:] Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjności regionów w procesie integracji europejskiej (pod red. Klasik A., Zioło Z.). Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów, s. 28.
  2. Klamut M., Passella E. 1999: Podnoszenie poziomu konkurencyjności. Konkurencyjność regionów. Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, s. 57.
  3. Ostasiewicz W. 1998: Statystyczne metody analizy danych. Wyd. AK im. Oskara Langego we Wrocławiu.
  4. Wrana K. 2001: Zarządzanie strategiczne w budowaniu konkurencyjności wielkich miast. [w:] Konkurencyjność miast i regionów (pod. red. Szymuli Z.). AE w Krakowie, s. 69.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu