BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiulewicz Michał (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wykorzystanie upraw energetycznych w strategii konkurencyjności regionów
Utilization of the Energetic Plants in the Strategy of Regions Competitions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 98-102, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów, Surowce energetyczne, Biomasa, Biopaliwa
Regions competitiveness, Energy raw materials, Biomass, Biofuels
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnące zapotrzebowanie na surowce energetyczne przyczynia się do szybkiego wyczerpywania zasobów światowych i wzrostu ich cen. Wysokie zużycie konwencjonalnych surowców energetycznych przyczynia się do wysokiego tempa narastania efektu cieplarnianego na kuli ziemskiej. Konieczne staje się poszukiwanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, zastępując źródła konwencjonalne. Wskazano na możliwości produkcji w Polsce biomasy z rolnictwa do produkcji biopaliw płynnych, gazowych oraz stałych. Wskazane jest też stworzenie rozproszonej sieci lokalnych elektrociepłowni w układzie kogeneracji. (abstrakt oryginalny)

Poland has enough good quality soils to produce food to satisfy consumers' needs and to produce biodiesel at the level in accordance to EU directives. Moreover, on the middle and bed quality soils consisting about 50% of all soils to produce various plants like: corn, potatoes, maize and another plants to produce bioethanol to reach EU goal of biocomponents usage: 5,75% in 2010 and 10% in 2020. It is possible to utilize low quality soils for energetic plants cultivation like: willow, Miscantus, etc., that are of relatively low soil requirements, for which LFA and fallow grounds are good enough for growth, what creates a great opportunity to utilize the non-used land now. The biomass should be used in the local power stations in little towns and hot water should be used for the heating of local flats. Creating the net of power stations and heating should cause, not only the influence on the climate and safety of electricity and heating but first of all it should cause the development of rural areas and little towns, as well as many SME-s and job places. It is great opportunity to utilize fallow soils to create plantation of energetic plants. There is also a big chance to use sewage residues and communal organic refuse. This gives a great opportunity to develop rural areas, create power safety and change the climate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borecki R. 2007: Mobilny zespół CHP do energetycznego przetwarzania biomasy w procesie zgazowania. [w:] Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa, szanse i problemy. Wieś Jutra. Warszawa.
 2. Biała Księga EU. Transport Europejski do roku 2010. 2001: Czas na podjęcie decyzji. Komunikat EU nr COM (2001) 370 z 12.09.2001 r.
 3. Faber A. 2005: Potencjał uprawy roślin energetycznych w Polsce. Wieś Jutra, Nr 7.
 4. Gradziuk P. 2005: Prognozy zapotrzebowania na rośliny energetyczne. Wieś Jutra, Nr 7.
 5. Jasiulewicz M. 2007: Rozwój lokalny w oparciu o biomasę z rolnictwa. Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, 1, Warszawa-Poznań-Kraków.
 6. Jasiulewicz M. 2007a: Wykorzystanie gruntów odłogowanych do produkcji biomasy i stworzenie lokalnych centrów energetycznych. [w:] Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa. Szanse i problemy. Wieś Jutra Warszawa, s. 193-198.
 7. Jasiulewicz M. 2007b: Biomass from Short Rotation Plantation of Willow. [w:] Bioenergy. Book of Proceedings. FINBIO. Jyvaskyla. s. 105-110.
 8. Kupczyk A. 2005: Wciąż zbyt mało, Polski potencjał produkcyjny biopaliw a unijne uwarunkowania. Agroenergetyka; Nr 4.
 9. Kuś .J., Faber A., Madej A. 2006: Przewidywane kierunki zmian w produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym. [w:] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Raporty IUNG-PIB. Nr 3, Puławy.
 10. Polityka energetyczna Polski do 2025 r.
 11. Rosiak E. 2006: Perspektywy rozwoju produkcji rzepaku w Polsce. Wieś Jutra. Nr 7.
 12. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej. Sejm RP 2000 r.
 13. Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025. 2000: Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 14. Zielona Księga EU. Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego. 2002: Komunikat Komisji i Parlamentu EU COM (2002) 321 z 26.06.
 15. Żmuda K. 2003: Możliwości wykorzystania surowców rolniczych do celów energetycznych. Wieś Jutra. Nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu