BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klembowska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Nowaczyk Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ rozwoju transportu lotniczego na wzrost konkurencyjności regionów na przykładzie województwa podkarpackiego
The Influence of Air Transport Development on Increase of Regions Competitiveness on Example of Podkarpackie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 103-107, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów, Infrastruktura społeczno-gospodarcza, Porty lotnicze
Regions competitiveness, Socio-economic infrastructure, Airports
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano rozwój transportu lotniczego w województwie podkarpackim na tle całego kraju w latach 1998-2006. Podjęto próbę przedstawienia wpływu rozwoju portu lotniczego na konkurencyjność województwa podkarpackiego. (abstrakt oryginalny)

In the paper the development of air transport in Subcarpathian Province against whole country in the years 1998-2006 has been presented. The attempt has been made to present the impact of airport's development on competitiveness of Subcarpathian Province. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Działalność lotnisk komunikacyjnych w Polsce (1998-2002 oraz 2000-2004). Biuletyn informacyjny lotnictwa cywilnego. Urząd Lotnictwa Cywilnego. Ośrodek Informacji Naukowej. Technicznej i Ekonomicznej.
 2. Grzelak G., Jałowiecki B. 2000: Konkurencyjność regionów. Studia Regionalne i Lokalne, nr 1. s. 8.
 3. Klasik A. 2001: Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie syntetyczne. [w:] Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy. Wyd. AE, GWSP, Katowice, s.100.
 4. Liczba odprawionych/przybyłych pasażerów w polskich portach lotniczych w ruchu rozkładowym wg przewoźnika faktycznego w latach 2005-2006. 2007: Urząd Lotnictwa Cywilnego, luty, Warszawa.
 5. Madeyski M., Lissowska E., Marzec J. 1971: Ekonomika transportu. Wstęp do nauki o transporcie. Wyd. SGH, Warszawa.
 6. Marciszewska E., Kaliński D. 2006: Transport lotniczy. [w:] Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski (red. Liberadzki B., Mintura L.). SGH Warszawa, s.330-350.
 7. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie, listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 8. Pietrzyk I. 2000: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 32.
 9. Pracujący w gospodarce narodowej 2006. 2007: GUS. Warszawa.
 10. Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". 40 lat minęło. 2000: Warszawa, s. 88.
 11. Stawasz D. (red.) 2004: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu-teoria i praktyka. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. s. 235-238.
 12. Winiarski B. 1999: Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej? [w:] Konkurencyjność regionów (red. M. Kalmut). Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław, s.49.
 13. The social and economic impact of airports in Europe. 2004: ACI Europe/York Aviation. Styczeń, s. 9.
 14. [http://www.lotnisko-rzeszow.pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu