BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ginter Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kałuża Halina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Szarek Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Wiedza czy mądrość? : czynniki kształtujące przewagę konkurencyjną gospodarstw rolnych
Knowledge or Wisdom? : Factors Shaping Competitive Advantages of Agricultural Farms
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 4, s. 120-129, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Wiedza, Przewaga konkurencyjna, Dochody rolnicze
Arable farm, Knowledge, Competitive advantage, Farm household income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poszukiwano odpowiedzi na pytanie, który z niewymiernych czynników - wiedza czy mądrość, ma większy wpływ na wyniki osiągane w gospodarstwie rolnym. Na podstawie wyników badań empirycznych dowiedziono, że większe znaczenie ma mądrość, rozumiana jako umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce, ponieważ w większym stopniu wpływa na wyniki gospodarowania niż ilość posiadanych i wykorzystywanych przez gospodarstwo źródeł informacji. (abstrakt oryginalny)

The article seeks to establish which of the incommensurable factors – knowledge or wisdom, has a greater influence on the economic performance of an agricultural farm. Basing on the results of empirical research the authors of the article prove that wisdom – understood as the ability to apply in practice the accumulated knowledge, is a more important factor because it exerts a stronger influence on the economic performance of a farm than the number of information sources possessed and used by it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk A.I., 2008: Zarządzanie wiedzą - kluczowym elementem kapitału intelektualnego. "Roczniki Naukowe SERIA" X, 1: 23-32.
 2. Cep U., 2010: Rola informacji w rozwoju inicjatyw gospodarczych producentów rolnych. Praca magisterska. Wydział Przyrodniczy Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 3. Geremek R., Cieślik M., 2004: Kto się boi IQ? "Wprost" 43 (1143).
 4. Kalinowski J., 2008: Technologie informatyczne a konkurencyjność w rolnictwie. Wybrane aspekty. "Roczniki Naukowe SERiA" X, 4: 161-166.
 5. Klepacki B., 2005: Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizacją i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. "Roczniki Naukowe SERiA" VII, 1: 124-128.
 6. Koloszko-Chomentowska Z., 2005: Wykształcenie wiejskiej ludności rolniczej a wyniki gospodarowania. "Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych" B, 57: 317-322.
 7. Kołoszko-Chomentowska Z., 2008: Kwestia czynnika ludzkiego w rolnictwie. "Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia" 7 (4): 87-95.
 8. Kozera M., Golas Z., 2009: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa rolniczego z wykorzystaniem metody oceny punktowej ważonej oraz profilu oceny. "Roczniki Naukowe SERiA" XII, 5: 166-170.
 9. Matysik R., 2005: Wiedza o otoczeniu konkurencyjnym jako czynnik stymulujący działalność przedsiębiorstwa. "Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych" B, 58: 361-368.
 10. Nowa encyklopedia powszechna, 2004. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Nowak A., 2009: Kwalifikacje rolników czynnikiem rozwoju gospodarstw rolnych. "Acta Scientiarum Polonorum: Oeconomia" 8 (3): 107-116.
 12. Oszmiańska M., 2005: Informacja rynkowa w funkcjonowaniu gospodarstw rodzinnych w opinii rolników. "Roczniki Naukowe SERiA" IX, 1: 359-362.
 13. Paszkowski S" 2005: Poziom wykształcenia zawodowego rolników a zasoby gruntów i siły roboczej w gospodarstwach indywidualnych w Polsce. "Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych" B, 58: 446-453.
 14. Szymańska E., 2008: Wiedza jako czynnik konkurencyjności w gospodarstwach trzodowych. "Roczniki Naukowe SERiA" 10, 3: 536-540.
 15. Śmiglak-Krajewska M., Zielińska AJ., 2009: Informacja rynkowa jako czynnik wspomagający zarządzanie ryzykiem w agrobiznesie. "Journal of Agribusiness and Rural Development" 1 (11).
 16. Wójcik G., Szyjewski Z., 2006: Przekształcanie wiedzy ukrytej w wiedzę jawną. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą. "Studia i Materiały" 5: 147-158.
 17. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku, 2009. Polski FADN, Warszawa.
 18. Zawisza S., Pilarska S., 2005: Opinion leadership and Information sources in agricultural innovation diffusion processes (on the basis of selected villages in the kujawsko-pomorskie province in Poland), EJPAU 8 (4), #28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu