BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołoszko-Chomentowska Zofia (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Realizacja programu rent strukturalnych - przykład powiatu bielskiego
Realization of Structural Pensions Program - Example of the Bielsk Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 118-121, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Restrukturyzacja rolnictwa, Renty
Arable farm, Agricultural restructuring, Annuities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonano oceny realizacji programu rent strukturalnych w powiecie bielskim w latach 2002-2006. Zainteresowanie rolników tym instrumentem polityki rolnej z roku na rok wzrasta. Pierwsze doświadczenia wskazują, że rozpoczął się proces wymiany pokoleniowej, wolniej następują przemiany struktury obszarowej gospodarstw. (abstrakt oryginalny)

The structural pensions program among farmers has increased sine 2004 year. The instrument of agricultural policy does not contribute essentially to the improvement of area structure of agriculture farms. It can influence on the acceleration of generation convert. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biczkowski M., Kluba M. 2007: Renty strukturalne jako czynnik kształtowania struktury agrarnej na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa- Poznań-Kraków. T. IX, z. 1. s. 45-50.
  2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2004: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dokument elektroniczny, tryb dostępu [http://prow.rolnicy.com/mlody-rolnik].
  3. Sikorska-Wolak I. 2006: Renty strukturalne szansą na przyspieszenie wymiany pokoleń w rolnictwie polskim. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań, T. VIII, z. 4, s. 310-314.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu