BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komorowska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rolnictwo ekologiczne w strategii poprawy konkurencyjności regionu
Organic Agriculture in the Strategy of a Region Competitiveness Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 122-126, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Rolnictwo zrównoważone, Konkurencyjność regionów
Ecological agriculture, Sustainable agriculture, Regions competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rolnictwo ekologiczne, dzięki uprawie bez stosowania chemii rolnej i stałej kontroli procesu produkcyjnego, gwarantuje wysoką jakość produktów i ochronę zasobów naturalnych. Sprzyja utrzymaniu żyzności gleby i ochronie środowiska przed skażeniami i zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Przyczynia się do poprawy konkurencyjności regionu. (abstrakt oryginalny)

Organic agriculture don't use agricultural chemistry and is not under constant surveillance process production. It helps to keep high quality of prodacts and protect natural resources. Organic agriculture favour maintenance fertile soil and environment protection for contamination and pollution agricultural origin. Organic agriculture contribute to improvement of a competitiveness of region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gulbicka B. 2007: Rynek żywności ekologicznej. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju Polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. IERiGŻ -PIB, Warszawa, nr 75,s.56.
  2. Komorowska D. 2006: Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Problemy Rolnictwa Światowego, tom XV, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 44.
  3. Łuczka-Bakuła W. 2005: Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz dystrybucji i konsumpcji jego produktów, Wieś i Rolnictwo, nr 2 (127), PAN-IRWiR, Warszawa, s. 179-182.
  4. Nachtman G. 2007: Gospodarstwa ekologiczne w świetle danych Polskiego FADN. Komunikaty Raporty Ekspertyzy, nr 525, IERiGŻ - PIB, Warszawa, s. 26.
  5. Runowski H. 1996: Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 62.
  6. Runowski H. 2004: Gospodarstwo ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, nr 3 (124), PAN-IRWiR, Warszawa, s. 27.
  7. Rozporządzenie Rady 2092/9l/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. WE L. 198, 22.07.1991 r.).
  8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 93, poz. 898).
  9. Zegar J. 2007: Globalny problem żywnościowy a polskie rolnictwo. Wieś i Rolnictwo, nr 3 (136). PAN-IRWiR, Warszawa, s. 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu