BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotala Andrzej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Niedziółka Arkadiusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w agroturystyce na przykładzie województwa małopolskiego
Developing Compatitive Advantage in Agritourism on the Example of the Małopolska Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 127-132, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Atrakcyjność turystyczna, Oferta turystyczna, Produkt turystyczny, Przewaga konkurencyjna
Agrotourism, Touristic attractiveness, Touring offer, Tourist product, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy ukazano rolę kształtowania produktu agroturystycznego w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku turystycznym. Przedstawiono różne formy działań i przedsięwzięć mających na celu zachęcić turystów do przyjazdów do gospodarstw agroturystycznych. Zwrócono uwagę na usługi rekreacyjne, produkty markowe, kategoryzację, rodzaje promocji. Zaprezentowano również wyniki badań przeprowadzonych w 365 gospodarstwach agroturystycznych nt. kształtowania przewagi konkurencyjnej w agroturystyce. (abstrakt oryginalny)

In the article different forms of developing competitive advantages among owners of agritourism farms have been presented. Among these activities recreational services take major part. Recreation in agritourism is a very important part in the process of making agritourism product. There are many different forms of recreational services which are offered to tourists. Unfortunately there's a lack of innovative services or brand products in agritourism. Such undertakings could increase the rival advantage in this activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jalinik M. 2005: Czynniki decydujące o kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych. [w:] Determinanty rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, pod red. M. Jalinika. Wydawnictwo Libra s.c, Białystok, 83.
  2. Kryński Z. 2003: Kategoryzacja gospodarstw a jakość usług agroturystycznych. [w:] Turystyka wiejska w Polsce - od rozproszonych działań do kompleksowej strategii. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Kraków, 113.
  3. Łęczycki K . 2004: Możliwości kształtowania produktu markowego w agroturystyce. [w:] Marketing produktów turystycznych, pod red. M. Jalinika. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. Białystok. 66.
  4. Majewski J. 2000: Strategia marki turystyki wiejskiej. [w:] Turystyka wiejska w perspektywie europejskiej. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Krakowie. Kraków, 30.
  5. Sikora J. 1999: Organizacja ruchu turystycznego na wsi. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 137.
  6. Sikora J. 2006: Promocja warunkiem rozwoju agroturystyki. [w:] Regionalne aspekty rozwoju agroturystyki, pod red. M. Jalinika. Agencja Wydawniczo-Edytorska EkoPress, Białystok, 256.
  7. Sobolak L. 2006: Konkurencyjność przedsiębiorstwa w globalizacji w zmiennym otoczeniu. [w:] Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia. Wyzwania teorii i praktyki. Tom II. pod red. E. Skrzypek. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Lublin. 477.
  8. Strzembicki L. 1998: Promocja w turystyce wiejskiej. [w:] Agroturystyka, pod red. U. Świetlikowskiej. Wydawnictwo SGGW w Warszawie. Warszawa 1998, 510.
  9. Strzembicki L. 2003: Marketing usług agroturystycznych. FAPA, Warszawa, 64. 195-196.
  10. Sznajder M., Przezbórska L. 2006: Agroturystyka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 134.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu