BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miluska Jolanta (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Moda jako instrument rozpowszechniania wartości
Fashion as an Instrument of Propagating Values
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2003, t. 21, s. 97-114, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing wartości społecznych
Słowa kluczowe
Wartości niematerialne, Ład społeczny, Teoria zachowań, Zachowania społeczne
Intangible asset, Social order, Behaviour theory, Social behaviour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Moda - zjawisko społeczne i kulturowe - istnieje od momentu, kiedy to człowiek zapragnął zaznaczyć swój udział w życiu zbiorowym, na tyle już rozwiniętym, że posiadającym skuteczne instrumenty presji i oceny zachowania jednostki. Społeczny i kulturotwórczy wymiar mody można przedstawiać z punktu widzenia jej pochodzenia, związku z innymi elementami społecznymi i kulturowymi, dynamiki zmian. Współczesny rozmach mody wyrażający się coraz to większym jej wpływem, eksponuje funkcje mody w odniesieniu do jednostki, grupy czy społeczeństwa globalnego, pośród których szczególne miejsce przysługuje relacji między modą i wartościami, które ona promuje lub którym zaprzecza. Do wartości tych należy przede wszystkim stabilny i hierarchiczny porządek społeczny i związany bezpośrednio z modą zestaw wartości, także "wartości modnych". (fragment tekstu)

Fashion as a social and cultural phenomenon is very important for propagating some values. A special role of fashion concerns a value of stability and hierarchy of a social order, because fashion usually standardizes identity, way of life and customs of people and supports a social hierarchy. Fashion propagates also "popular values", which are historically and culturally changeable, for example physical attractiveness, consumption or fame. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson, E. (1995), Człowiek - istota społeczna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Banach, E., Banach, A. (1962), Słownik mody, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 3. Bell, D. (1988), The end of ideology: On the exhaustion of political ideas in the fifties, Cambridge: Harvard University Press.
 4. Fatyga, B., Fatyga-Malarska, M. (1982), Wpływ mody na styl życia, Kultura i Społeczeństwo, XXVI, 1-2,209-216.
 5. Grad, J. (2002), Moda jako zjawisko obyczajowe. W: J. Kmita, J. Sójka, A. Zeidler-Janiszewska (red.), Drogi i ścieżki filozofii kultury. Miscellanea dedykowane profesor Teresie Kostyrko przez przyjaciół i współpracowników dla uczczenia jej działalności akademickiej, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 6. Jawlowska, A., Mokrzycki, E. (1978), Style życia a przemiany struktury społecznej. Propozycja typologii historyczno-socjologicznej. W: A. Siciński (red.), Styl życia. Przemiany we współczesnej Polsce, Warszawa: PWN.
 7. Jawłowska, A., Pawełczyńska, A. (1978), Mechanizmy makrospołeczne a zróżnicowanie stylu życia. W: A. Siciński (red.), Styl życia. Przemiany we współczesnej Polsce, Warszawa: PWN.
 8. Kroeber, A.L. (1963), Style and Civilizations, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
 9. Kroeber, A.L. (1973), Istota kultury, Warszawa: PWN.
 10. Kuchowicz, Z. (1992), Człowiek polskiego baroku, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
 11. Kuczyńska, A. (1983), Wzory modne w życiu codziennym, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 12. Melosik, Z. (1996), Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Poznań - Toruń: Wydawnictwo Edytor.
 13. Miluska, J. (2002), Autorytety instytucjonalne i osobowe w okresie przemian społeczno--kulturowych w Polsce. W: T. Strawa (red.), Współczesne obszary i tendencje w edukacji humanistycznej, Szczecin: "Pedagogium" - Wydawnictwo OR TWP.
 14. Muszyńska, E. (2001), Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole w Polsce. W: J. Miluska (red.). Psychologia rozwiązywania problemów szkoły, Poznań: Wydawnictwo Bonami.
 15. Riesman, D. (1971), Samotny tłum, Warszawa: PWN.
 16. Sapir, E. (1978), Kultura, język, osobowość: wybrane eseje, Warszawa: PIW.
 17. Siciński, A. (red.) (1978), Styl życia. Przemiany we współczesnej Polsce, Warszawa: PWN.
 18. Siciński, A. (2002), Styl życia - Kultura - Wybór. Szkice, Warszawa: Wyd. IF i S PAN .
 19. Simmel, G. (1980), Filozofia mody. W: S. Magala, Siminel, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 20. Skarżyńska, K. (1981), Spostrzeganie ludzi, Warszawa: PWN.
 21. Szacki, J. (1983), Historia myśli socjologicznej, t. l, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 22. Tazbir, J. (1971), Rzeczpospolita i świat. Studia z dziejów kultury XVII wieku. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 23. Wrzesień, W. (2001), Subkultury młodzieżowe a proces socjalizacji wtórnej w szkole. W: J. Miluska (red.), Psychologia rozwiązywania problemów szkoły, Poznań: Wydawnictwo Bonami.
 24. Ziller, R.C. (1964), Individuation and socialization, Human Relations, 17, 341 - 360.
 25. Zimbardo, P.G. (1970), The human choice: Individuation, reason, and order versus deindividuation, impulse, and chaos. W: J. Arnold, D. Levine (red.), Nebraska Symposium on Motivation, University of Nebraska Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu