BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczek Leszek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Czekaj Marta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Przedsiębiorczość a konkurencyjność na obszarach wiejskich na przykładzie południowej Polski
Enterpreneurship v.s. Competitiveness on Rural Areas in South Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 133-137, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Pobudzanie przedsiębiorczości, Obszary wiejskie, Konkurencyjność, Środki pomocowe UE, Studium przypadku, Przedsiębiorczość lokalna
Small business, Stimulation of entrepreneurship, Rural areas, Competitiveness, EU aid funds, Case study, Local entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
ICAR
Abstrakt
Praca jest próbą charakterystyki procesów związanych z uruchamianiem przedsiębiorczości na terenie Polski w tym województwa małopolskiego. Przybliżono w niej najważniejsze problemy, z którymi muszą się zmagać osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą oraz pragnące być w tej działalności konkurencyjnymi w stosunku do podmiotów, które działają już w danej branży. Dokonano ponadto ogólnej charakterystyki średniej firmy działającej na terenie Małopolski w celu przybliżenia przynajmniej jednego z problemów, któremu muszą stawić czoło małopolscy przedsiębiorcy.(abstrakt oryginalny)

The paper aims to present processes, changes, development level and dynamics of changes in enterprises in South Poland. The researches based on the data gathered from a company which contested for money from European Union programs. This money was allocated to purchasing new machines in that company. The paper presents also data which show, that small and medium initiatives accounted many different kinds of problems, such as: bureaucracy, very complicated regulations and lack of high qualification among the employees.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzozowska K. 2008: Fundusze zalążkowe w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW. nr 65, 86.
  2. Czerniak K. 2004: Przestrzenne studium przedsiębiorczości w województwie małopolskim w ujęciu statystycznym. Praca magisterska, Uniwersytet Rolniczy, Kraków.
  3. Gaweł M. 2008: Problem wykorzystania środków Unii Europejskiej w rozwoju małej przedsiębiorczości na przykładzie firmy ICAR. Praca magisterska. Uniwersytet Rolniczy. Kraków.
  4. Lemanowicz M. 2005: Organizacje i grupy producentów szansą na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa. SGGW, Warszawa. 10.
  5. Skawińska E. (red.) 2002: Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań, 85.
  6. Żmija J. 1999: Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w Regionie Małopolski. Wydawnictwo "Czuwajmy". Kraków. 135.
  7. http://www.een.tarr.org.pl/biuletyn/files/b.2007.08.pdf z. 23.04.2008 r.
  8. htp://www.egospodarka.pl/25571, Biurokracja-głownym-problemem-przedsiebiorstw, 1,39,1 .html 15.04.2008.
  9. http://www.rzeczpospolita.pl/spon/talento/t1.html 15.04.2008.
  10. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_warunki_powstania_dzialania przedsiębiorstw 2001 -2005.pdf 15.04.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu