BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strykowska Maria (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Przedsiębiorczość jako realizacja pożądanych wartości społecznych
Entrepreneurship as a Manifestation of Desirable Social Values
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2003, t. 21, s. 129-141, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing wartości społecznych
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Zachowania społeczne, Wartości niematerialne, Ład społeczny
Entrepreneurship, Social behaviour, Intangible asset, Social order
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba spojrzenia na zjawisko przedsiębiorczości jako na wartość społeczną wykreowaną przez sytuację obiektywną, przy czym należy podkreślić, że takie rozumienie tytułowego pojęcia będzie przede wszystkim odnosiło się do cech osobowości umożliwiających jednostce osiągnięcie powodzenia w różnych sferach aktywności, szczególnie jednak w sferze pracy zawodowej. W sytuacji trudności w zdobyciu zatrudnienia, ostrej konkurencji na rynku pracy, zmierzchu liniowych karier pracowniczych przedsiębiorczość pozwala jednostce efektywniej wykorzystać posiadane zasoby i bardziej skutecznie kierować własnym życiem. (fragment tekstu)

The existing job market and the trends concerning future job prospects, i.e. declining demand for labour, global competition and the changing concept of career, all contribute to the greater role of entrepreneurship. Entrepreneurship not only in the business sense of the word, resulting in economic growth, increased efficiency, the development of new technologies, products and services, as well as job creation, but mainly in the psychological sense, where an individual becomes pro-active, effective and fit, regardless of their field of activity. It is such behaviour that can be considered a socially desirable value. We can already observe activities that promote entrepreneurship as a quality leading to self-employment, as well as the promotion of entrepreneurial values within companies, but also in the training period preceding actual employment (education). This creates a real chance for the individual to participate in processes of change and adapt to new requirements. This paper focuses on three aspects of entrepreneurship - economic, psychological and social - and points to the significance of the situational context for the creation of demand for entrepreneurship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, W. (1995), Przedsiębiorczość. Próba definicji. Przegląd Organizacji, 11, 12-15.
 2. Dobrołowicz, W. (1995), Problematyka przedsiębiorczości. W: W. Pomykało, (red.), Encyklopedia biznesu, 1.1, Warszawa: Fundacja Innowacja.
 3. Drucker, P. (1999), Pojęcie i istota przedsiębiorczości. Warszawa: PWE.
 4. Gliszczyńska, X. (1991), Psychologiczny model efektywności pracy. Warszawa: PWN.
 5. Hali, C.S., Lindzey, G. (1990), Teorie osobowości, Warszawa: PWN.
 6. Jarmuż, S. (2000), Zastosowanie modelu "Wielkiej Piątki" w doborze personelu. W: T. Witkowski, (red.), Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 157-179.
 7. Karney, J.E. (1998), Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy. Warszawa: Międzynarodowa Szkoła Biznesu.
 8. Kozielecki, J. (1987), Koncepcja transgresyjna człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 9. Kozielecki, J. (1995), The Polish economic reform: Transgressive decision making, Journal of Economic Psychology, 16, s. 175-204.
 10. Kożuch, B. (red.) (2001), Pojęcie i istota przedsiębiorczości. W: Przedsiębiorczość kobiet. Wyzwanie XXI wieku, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego.
 11. Kwiatkowski, S. (2000), Przedsiębiorczość intelektualna. Warszawa: PWN.
 12. Lisowska, E. (1998), Przedsiębiorczość wobec bezrobocia kobiet i ich dyskryminacji na rynku pracy, Kobieta i Biznes, 3-4.
 13. Marcinkowski, A. (1996), Kapitalizm po polsku, Kraków: Księgarnia Akademicka.
 14. Obuchowski, K., (1982), Badania osobowości efektywnej. W: K. Obuchowski, W. Paluchowski (red.), Efektywność a osobowość, Wrocław: Ossolineum, 5-24.
 15. Oleś, P. (2000), Kontrowersje wokół wielkiej piątki, Czasopismo Psychologiczne, t. 6, nr 1-2, 13-16.
 16. Perwin, L.A. (2002), Psychologia osobowości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 17. Rifkin, J. (2003), Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 18. Seligman, M.E. P. (1993), Optymizmu można się nauczyć, Poznań: Media Rodzina of Poznań.
 19. Strykowska, M. (1998), Adaptacja kobiet wiejskich do gospodarki rynkowej, Kobieta i Biznes, nr 3-4, 13-18.
 20. Strykowska, M. (2002), Zawód - praca - kariera. Dynamika zmian w funkcjonowaniu współczesnych organizacji. W: M. Strykowska (red.), Współczesne organizacje - wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 15-35.
 21. Strykowska, M., Chirkowska-Smolak, T. (2002), Work as limited good. W: A. Sagle, M. Stasiak (red.), Work Values and Behaviour in an Era of Transformation, Łódź: WSH-E, 422-426.
 22. Strzałecki, A. (1989), Twórczość a styl rozwiązywania problemów praktycznych, Wrocław: Ossolineum.
 23. Strzałecki, A., Kot, D.(2000), Osobowościowe wymiary twórczej przedsiębiorczości, Przegląd Psychologiczny, t. 43, nr 3, 351-360.
 24. Tett, R.P., Jackson, D.N., Rothstein, M. (1991), Personality measures as predictors of job performance: A meta-analitic review, Personal Psychology, 44, 703-742.
 25. Tyszka, T. (1997), Psychologia zachowań ekonomicznych. Warszawa: PWN.
 26. Zalewski, Z. (1991), Psychologia zachowań celowych. Warszawa: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu