BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łabędzki Henryk (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane endogeniczne uwarunkowania poziomu rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska
Selected Endogenous Conditions of Rural Areas Development in Lower Silesia Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 154-162, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Analityczna ocena poziomu rozwoju, Analiza czynnikowa
Rural areas, Analytical assessment of development level, Factor analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wskaźniki obliczone na podstawie danych statystycznymi GUS wg gmin posłużyły do analizy zróżnicowania poziomu rozwoju obszarów wiejskich w różnych układach terytorialnych. Identyfikacji głównych wyznaczników poziomu rozwoju w poszczególnych typach gmin i warunków glebowo-klimatycznych dokonano posługując się metodą analizy czynnikowej. (abstrakt oryginalny)

Taking into account the statistic data for gminas the main determinants at rural areas development level in Lower Silesia was taken under consideration. The research were carried separately for rural and city-rural areas and in different soil-climate conditions. Comparative analysis confirmed that the level of rural gminas development is determinated in larger scale by migration attractiveness and also budget and infrastructure for city-rural gminas. From the other side on the areas with different environment conditions the determinant of development level of gmina is agriculture. City-rural gminas and areas with good soil-climate conditions are characterized by larger possibilities of development and also differrent level of variability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grosse T.G. 2002: Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne. Nr 1(8), Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Uniwersytet Warszawski.
  2. Klasik A. 1997: Koncepcje rozwoju regionalnego Polski na tle zróżnicowań regionalnych. Stenogram z seminarium na temat "Rozwój regionalny Polski jako element integracji europejskiej". Sejm RP 22.04.1997.
  3. Korenik S. 2003: Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty. Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
  4. Rosner A., Stanny M. 2007: Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce według komponentu społecznego. [w:] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, pod red. nauk. Rosnera A. IRWiR PAN. Warszawa.
  5. Szlachta J. 1996: Główne problemy rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku. [w:] Strategiczne wyzwanie dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Wyd. Friedrich Ebert-Stiftung, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu