BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcysiak Adam (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Tytuł
Wielkość ekonomiczna gospodarstw jako element oceny ich pozycji konkurencyjnej
Agricultural Holding's Economic Size as an Element of Assessment of Their Competitive Position
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 169-173, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Analiza ekonomiczna produkcji, Dochody rolnicze, Przewaga konkurencyjna
Arable farm, Economic analysis of production, Farm household income, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego stanowi jedno z podstawowych kryteriów używanych dla charakteryzowania gospodarstwa rolnego w UE. Jest ona określana na podstawie sumy wartości standardowych nadwyżek bezpośrednich (SGM - Standard Gross Margin) wszystkich działalności występujących w gospodarstwie. Celem niniejszego opracowania była próba ukazania wpływu wielkości ekonomicznej na kształtowanie się pozycji konkurencyjnej gospodarstw. Materiałem badawczym są dane dotyczące wyników produkcyjno-ekonomicznych osiąganych w 45 gospodarstwach zlokalizowanych w trzech powiatach województwa mazowieckiego. (abstrakt oryginalny)

The economic size of an agricultural holding constitutes one of basic criteria used to characterize a farm in the EU. It is determined on the basis of a sum of values of standard gross margins (SGMs) of all the activities performed on the holding. The objective of the present paper is to attempt to present an impact of the economic size on the agricultural holding's competitive position. Data on production and economic results achieved on 45 farms situated in three poviats of the Mazowieckie Voivodship constitute the research material. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiec J.2006: Przedsiębiorstwo spółdzielcze agrobiznesu w warunkach konkurencji. [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 626-629.
  2. Klepacki B. 1997: Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wyd. SGGW, Warszawa, 124-126.
  3. Rębisz W., Figiel S. 2006: Mikroekonomiczne i instytucjonalne determinanty konkurencyjności producentów rolnych w kontekście globalizacji i integracji. [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn. 621.
  4. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN w 2006 roku. 2007: IERiGŻ, Warszawa, 9.
  5. Zwolińska-Ligaj M., Guzal-Dec D. 2006: Przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich. [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn, 635.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu