BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Samodzielność finansowa jednostek samorządu gminnego a realizacja zadań oświatowo-wychowawczych
Independence of Financial Unit of Communal Government and Realization of Educational Tasks
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 188-192, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Wydatki budżetowe, Finansowanie oświaty
District, Budget expenditures, Financing of education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Finansowanie zadań oświatowych od początku ustanowienia tego zadania stanowiło najbardziej znaczącą pozycję w budżecie każdej jednostki samorządu terytorialnego. Problemy finansowe od lat pozostają stałym tematem dyskusji toczących się wśród samorządowców oraz w rozmowach ze stroną rządową. Dzieje się to głównie za sprawą ciągłych niedoborów w corocznych subwencjach oświatowych. Mimo to nawet najskromniejszy budżet gminy musi zabezpieczać środki finansowe na realizację zadań oświatowych. Przedstawiono dwa główne instrumenty służące realizacji samorządowej polityki wydatkowania środków na cele oświatowe: subwencję ogólną (w części oświatowej) i dotację celową. (abstrakt oryginalny)

In the paper the two main instruments heve been presented. The Author slated that local government have to support the educational expense, especially for teachers salery. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P. 2006: Dochody budżetu gminy - Stan prawny na 30 maja 2006 r. Dom Wydawniczy ABC: Wolters Kluwer Polska. Warszawa, 248-249.
  2. Kuzińska H. 2005: Finansowanie oświaty w Polsce. Realia i konieczne zmiany. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Warszawa, 26-27.
  3. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2006/2007. 2007: Informacje i opracowania statystyczne GUS. Warszawa.
  4. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. 2007: Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Informacja sprawozdawcza sporządzona przez Radę Ministrów. Warszawa.
  5. Ustawa budżetowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r.
  6. [http://www.men.gov.pl] z dnia 10 października 2007 r.
  7. [http://www.samorzad.pap.pl] z dnia 24 września 2007. Założenia ogólne samorządowej polityki oświatowej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu