BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeliński Edward (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Kościół katolicki wobec problemu okrucieństwa w Europie XX wieku
Catholic Churchs Attitude to Cruelty in the 20th Century Europe
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2002, t. 20, s. 11-21, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Religia i religijność Europy
Słowa kluczowe
Religia, Kościół a problemy społeczne, Doktryny polityczne, Patologie społeczne
Religion, Church and social problems, Political doctrine, Social pathologies
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Realizacja podstawowych założeń katolickiej doktryny społecznej, skupionej wokół antropologii chrześcijańskiej, miała jakoby zapobiec szerzącemu się złu społecznemu, w tym miała przeciwstawić się przejawom okrucieństwa. Wytknięty cel wydaje się bardzo odległy, a droga, po której zmierzamy do niego, wąska i kręta. Reasumując: 1. okrucieństwo w XX wieku łączono generalnie ze sferą władzy, sposobem jej sprawowania; 2. za głównych mocodawców okrucieństwa XX-wiecznego uważano systemy totalitarne, oparte m. in. na pełnej ideologizacji życia społecznego; z jednej strony stawiano model radzieckiego komunizmu (Stalin), z drugiej -model dyktatury hitlerowskiej; 3. problematykę okrucieństwa Kościół katolicki ukazywał w aspekcie moralnym przez pryzmat analizy przeciwstawnych okrucieństwu pojęć-kategorii. (fragment tekstu)

In this text the author analyses the concept of cruelty and places it within the historical context which comprises mainly the perspective of the 20th century. This problem is often related to the concept of evil, and in this connection, we also find remarks on the subject of evil. This enriches the review of selected definitions of cruelty. When considering the attitude of the Catholic Church to the problem of cruelty, the author draws attention to the motif of the Passion of Christ as a beacon of Christianity although he also emphasizes the distinct difference between the Old and the New Testament as far as attitude to this problem is concerned. The problem mentioned in the title is considered both on the level of doctrine and on the level of its realization in the Church's policy towards believers, especially on the example of analysis of the selected papal encyclicals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aubert R. i in. (1985), Historia Kościoła, t. V, Warszawa
 2. Dedieu J-P. (1993), Inkwizycja, Wrocław
 3. Dzwonkowski R. (1997), Kościół katolicki w ZSRS1917-1939. Zarys historii. Warszawa
 4. Dzwonkowski R. (1998), Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRS 1917-1989. Martyrologium, Warszawa
 5. Dzwonkowski R. (2000), Męczeństwo w totalitarnym systemie sowieckim, Znak, nr 5, s. 73-85
 6. Encykliki Leona XIII. Cz. I (1997), oprac. W. Mysłek, M. Siwieć, B. Drozdowicz, Słupsk
 7. Jan Paweł II (1990), Nauczanie papieskie, t. II, cz. l, Poznań
 8. Jan Paweł II w Azerbejdżanie (2002), Gazeta Wyborcza, nr 119, 23.05
 9. Mercier J. (1986), Dwadzieścia wieków historii Watykanu. (Od św. Piotra do Jana Pawia H), Warszawa
 10. Montaigne M. (1985), Próby, ks. II. Warszawa
 11. Nauczanie społeczne Kościoła (1982), Znak, nr 7-8
 12. Ossowska M. (1985), Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa
 13. Pierrard P. (1984), Historia Kościoła katolickiego, Warszawa
 14. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (1980), Poznań-Warszawa
 15. Self D. (2000), Skąd to zło?, Poznań
 16. Seneka L. A. (1985), Pisma filozoficzne, t. II, Warszawa
 17. Skarga B. (1993), Pytać o zło, Znak, nr 3
 18. Słownik języka polskiego (1979), pod red. M. Szymczaka, Warszawa
 19. Stachowski Z. (1983), Polityka pokoju Jana Pawła II, [w:] Filozofia i myśl społeczna Jana Pawia II, Warszawa, s. 153-169
 20. Strzeszewski Cz. (1994), Katolicka nauka społeczna, Lublin
 21. Tomasz z Akwinu (Św.) (1963), Suma teologiczna, t. XIII: Umiarkowanie, Londyn
 22. Tazbir J. (1999), Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Warszawa
 23. Zdziechowski M. (1928), O okrucieństwie, Kraków
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu