BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Otłowska Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Chmieliński Paweł (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie struktury społeczno-ekonomicznej ludności bezrolnej na obszarach wiejskich
Regional Differences in Socio-Economic Structure of Non-Farming Population in Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 199-203, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Ludność wiejska, Aktywność zawodowa ludności, Zróżnicowanie regionalne
Rural areas, Rural population, Activity rate of population, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przemiany w strukturze ludności wiejskiej są najlepszą ilustracją ogólnego kierunku zmian funkcji obszarów wiejskich, z miejsca pracy rolników i produkcji żywności, w stronę miejsca pracy i życia ludności niezwiązanej z rolnictwem. Przeanalizowano regionalne różnice wybranych cech struktury społeczno-ekonomicznej bezrolnej ludności wiejskiej. Badaniem objęto 76 wsi tworzących reprezentację struktury obszarów wiejskich w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The rural population can no longer be identified with the farming population. For over two decades the number of non-farming rural families rose by 15%, up to as many as 57% of all the rural households in 2005. The regional distribution of non-farming rural residents suggests that the previous division into in the west and north of Poland, where the rural population was characterised by a high share of non-farming families, and central and eastern regions, with a relatively minor proportion of non-farming households, remained virtually unchanged. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. MRiRW 2007: Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa.
  2. Otlowska A., Buks J., Chmieliński P. 2006: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  3. Sikorska A. 2001: Zmiany strukturalne na wsi i w rolnictwie w latach 1996-2000 a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Synteza. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  4. Sikorska A. 2005: Zmiany w strukturze społeczno-ekonomicznej ludności niechłopskiej w okresie transformacji ustrojowej IERiGŻ-PIB. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu