BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzychowska Anna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Poprawska Ewa (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena działalności reasekuracyjnej zakładów ubezpieczeń działających na rynku polskim
Analysis of Reinsurance Policy in Insurances Companies in the Polish Market
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1176, s. 129-142, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Nadzór ubezpieczeniowy, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Reasekuracja, Rating
Insurances, Insurance supervision, Insurance company, Reinsurance, Rating
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł ma na celu omówienie wybranych wskaźników związanych z oceną polityki reasekuracyjnej stosowanej przez polskie zakłady ubezpieczeń w latach 1997-2005. w opracowaniu omówione zostaną (wyłącznie teoretycznie) wskaźniki wykorzystywane przez agencje ratingowe w trakcie dokonywania kompleksowej oceny zakładów ubezpieczeń, w tym także ocena jakości polityki reasekuracyjnej zakładu. W części empirycznej przeprowadzono badanie wskaźników opartych na sprawozdaniach finansowych zakładów ubezpieczeń działu II. Wyliczenia opatrzone zostały komentarzem i wnioskami na temat sytuacji reasekuracyjnej na polskim rynku. (fragment tekstu)

The paper presents selected indices, that are helpful in analysis of reinsurance policy in insurances companies. Analyzing and controlling quality of reinsurance is important either for insurances companies or organs of oversights and rating's agencies. That is why it is worth counting their values for polish insurance's companies and performing their juxtaposition and analyses. It has shown on extracting conclusion concerning individual underwriter and policy of reinsurance plant of Polish insurance (insurance property). Figures for review include years 2001-2005. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jaworski W., Rating ubezpieczeniowy, AE, Poznań 2002.
  2. Jończyk В., Ogrodnik H., Szewieczek D., Wieczorek M., Znaniecka K., Analiza finansowa zakładu ubezpieczeń, AE, Katowice 2006.
  3. Monitor Polski В 1997-2006.
  4. PUNU, Metodologia analizy finansowej zakładów ubezpieczeń, Wydawnictwo Edytor SA, Warszawa 2000.
  5. Rating jako narzędzie oceny zakładu ubezpieczeń, red. T. Sangowski, Wydawnictwo "Bonami", Poznań 2000.
  6. Sangowski T., Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Poznań-Bydgoszcz 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu