BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Springer Sławomir (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Protestancki osąd chrześcijaństwa w świetle jego spotkania z religiami światowymi
The Protestant Judgement of Christianity in the Light of Its Encounter with World Religions
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2002, t. 20, s. 23-32, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Religia i religijność Europy
Słowa kluczowe
Protestantyzm, Religia, Religie chrześcijańskie, Polityka wyznaniowa
Protestantism, Religion, Christian religions, Religious policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Trudno jest obecnie określić jakąś całkowicie jednolitą postawę chrześcijaństwa w jego spotkaniu z innymi religiami. Pewne współczesne spostrzeżenia zaprzeczają powszechnemu mniemaniu, jakoby chrześcijaństwo od najdawniejszych czasów zajmowało wobec innych religii postawę czysto negatywną. Protestancki filozof religii Paul Tillich wskazuje na to, iż chrześcijaństwo od samego początku cechuje swoisty uniwersalizm. Chrześcijański uniwersalizm nie był synkretystyczny, nie stapiał elementów wziętych z innych religii z własnymi, lecz poddawał wszystko ostatecznemu kryterium, którym był obraz Jezusa jako Chrystusa, przeczuwany w Starym Testamencie i urzeczywistniony w Nowym Testamencie. Już wczesne chrześcijaństwo, oprócz fundamentalnych pojęć zaczerpniętych z pogańskiego dorobku myśli metafizycznej, przejęło stoickie zasady moralne, będące zarówno wyrazem filozofii, jak i postawy życiowej. (fragment tekstu)

Determination of the totally uniform attitude of Christianity to other religions is difficult now. The commonly held conviction that Christianity has had a distinctly negative attitude to other religions since the times immemorial is wrong. In consideration on the Protestant evaluation of Christianity, most of those who dealt with this subject were always theologians and believers of the Church who understood Christianity in an exclusive way: redemption is possible only through Jesus Christ according to classical Reformation theology, its orthodox specialists in systematics and its pietist reinterpretators. Just these representatives of the exclusive approach many times attacked the universalist ideas. The modern Protestant thought shows that Christianity in spite of being a particular religion in some periods it is in its nature open and this feature of being open has been an evidence of its greatness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bonhoeffer D. (1970), Wybór pism. Warszawa
  2. Jakubowska J. (1975), Pawła Tillicha sakralizacja rzeczywistości, Warszawa
  3. Karski K. (1971), Teologia protestancka XX wieku. Warszawa
  4. Tillich P. (1987), Dynamika wiary, Poznań
  5. Tillich P. (1967), O głębi. Warszawa
  6. Tillich P. (1994), Pytanie o Nieuwarunkowane, Kraków
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu