BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romaniuk Krystyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wspieranie rozwoju oraz konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw przez klastering na przykładzie grona łódzkiego (case study)
Strengthening the Development And Competitiveness of Regions and Enterprises through Clustering - the Example of the Łódź Cluster (Case Study)
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 223-227, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Teoria grona, Rozwój regionalny, Konkurencyjność regionów, Studium przypadku
Business cluster, Theory of group, Regional development, Regions competitiveness, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zjawisko tworzenia klastrów w Polsce jest stosunkowo nowe. Jest ono reakcją na poszukiwanie, sposobu budowania i umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Rozwój klastrów jest wspierany przez kraje rozwinięte, gdyż w dobie globalizacji gospodarek trwałe przewagi konkurencyjne są rozwijane przede wszystkim na poziomie lokalnym. Celem artykułu było przedstawienie strategii rozwoju klastra łódzkiego jako drogowskazu do budowy i umacniania konkurencyjności regionu i przedsiębiorstw oraz jej ocena w kontekście teorii gron. Metodą badawczą było studium przypadku. Przeprowadzona analiza wykazała, iż grono łódzkie znajduje się w fazie embrionalnej i zostało utworzone w sposób odgórny przez władze samorządowe w kooperacji m.in. z instytucjami biznesowymi i ośrodkami naukowo-badawczymi. Kluczowym filarem rozwoju klastra było m.in. pozyskanie inwestorów krajowych i zagranicznych dzięki zaoferowaniu im, wynikających z teorii gron, korzyści aglomeracji, tworzenia środowiska korzystnego dla wiedzy, możliwości minimalizowania niepewności towarzyszącej BIZ, a także polityce wspierania klastrów. (abstrakt oryginalny)

The cluster development approach has been introduced only recently in Poland, to build and enhance the competitiveness of enterprises and regions under the conditions of a knowledge-based economy. Developed countries promote cluster development, since in the age of economic globalization a sustainable competitive advantage is created primarily at the local level. The objective of this study was to present the development strategy for the Łódź cluster as a basis for building and increasing the competitiveness of the region and local enterprises, followed by its assessment in the context of the cluster theory. The research method was a case study. The conducted analysis revealed that the Łódź cluster is still at the early (embryonic) stage of growth. It was created based on a top-down decision made by the local government in cooperation with, among others, business institutions and scientific research centers. Cluster development policy relies on attracting domestic and foreign investors who are offered the opportunity to enjoy agglomeration benefits and to operate in a knowledge-friendly environment where the uncertainty accompanying foreign direct investment is minimized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Goetz M. 2006: Atrakcyjność klastrów dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Zeszyty Naukowe, nr 20. SGH, Warszawa, 10-19.
  2. Grycuk A. 2003: Koncepcja gron w teorii i praktyce zarządzania. Organizacja i Kierowanie, nr 3, 4.
  3. Jak rozwijać klaster - praktyczny poradnik. 16 [www.pi.gov.pl].
  4. Klastry - innowacyjne wyzwania dla Polski (red. Szultka T.). 2004: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańsk, 7.
  5. Polityka wspierania klastrów. 2004: Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, nr 11. Niebieskie Księgi. Rekomendacje, 26-28.
  6. Porter M. E. 1990: On Competition. A Harvard Business Review Book, USA, 199-209.
  7. Porter M. E. 2001: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa, 246-247.
  8. [www.pi.gov.pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu