BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszyński Zenon (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
Wymiary potencjału pracy w przedsiębiorstwie
The Dimension of Work Potential in a Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 1(12), s. 101-112, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Potencjał przedsiębiorstwa, Czas pracy
Human resources, Human Resources Management (HRM), Potential of enterprise, Working time
Abstrakt
W artykule przedstawiono węzłowe zagadnienia merytoryczne i metodyczne kształtowania i rozwoju potencjału pracy w przedsiębiorstwie, przy czym szczególną uwagę zwrócono na jego wymiar ilościowy, tj. czas pracy pracowników. Ten sposób tworzenia wizji kompetencji pracowników (potencjału pracy) wymaga określenia standardów w zakresie potencjału ludzkiego (kwalifikacyjnego), motywacji w pracy, jak również standardów w zakresie form organizacji czasu pracy oraz wykorzystania dysponowanego funduszu czasu pracy. Zagadnienia te zostały dość dogłębnie zbadane i opisane w niniejszym opracowaniu.(abstrakt oryginalny)

The article shows key factual and methodological issues of developing work potential in a company, paying particular attention to its quantitative dimension i.e. working hours. Creating this idea of employees' competence (work potential) needs to determine standards within human potential (qualifying) motivation at work as well as standards within forms of time organization and the use of available working hours fund. These problems have been quite thoroughly studied and described in this paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barzycka-Banaszczyk M. 2007. Prawo pracy. Wyd. 10 uakt. i poszerz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-7483-746-0.
 2. Chobot A. 2003. Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy. Stan prawny na l stycznia 2003 z projektowanymi zmianami. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ISBN 83-7177-256-4.
 3. Dunaj B. 2007. Współczesny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Langenscheidt Polska. ISBN 978-83-7476-264-9.
 4. Drucker P. 2000. Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Muza. ISBN 83-7200-605-9.
 5. Gąbleta M. 1998. Istota potencjału pracy przedsiębiorstwa. W: Potencjał pracy w przedsiębiorstwie: kształtowanie i wykorzystanie. Pod red. M. Gablety. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. ISBN 83-7011-289-7.
 6. Kozioł L. 1992. Jak racjonalnie gospodarować czasem? Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja". ISBN 83-85483-51-9.
 7. Ludwiczyński A., Stoińska K. (red.). 2001. Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim. Warszawa: Poltext. ISBN 83-88840-05-3.
 8. Pocztowski A. 1998. Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarys problematyki i metod. Kraków: Antykwa. ISBN 83-87493-45-7.
 9. Pocztowski A. 2007. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1662-9.
 10. Rotkiewicz M. 2006. Czas pracy. Warszawa: Biblioteczka Pracownicza. ISBN 83-88616-79-X.
 11. Słownik języka polskiego. 1988. Warszawa: PWN.
 12. Sobczyk A. 2005. Zasady prawnej regulacji czasu pracy. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. ISBN 83-7416-477-8.
 13. Szałkowski A. 2002. Rozwój organizacji - podstawowe pojęcia i terminv. W: Rozwój personelu. Pod red. A. Szałkowskiego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-144-1.
 14. Zbiegień-Maciąg L. i in. 1996. Zarządzanie personelem w firmie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Skrypty Uczelniane. ISSN 0239-6114.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu