BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bołtromiuk Artur (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Ekonomiczny kontekst funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego i sąsiadujących gmin
Economic Context of the Operation of the Białowieski National Park and the Adjacent Communes
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 4, s. 130-155, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Parki narodowe, Obszary chronione, Analiza ekonomiczna
National parks, Protected area, Economic analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Białowieski Park Narodowy
Bialowieza National Park
Abstrakt
W opracowaniu zostały przedstawione relacje ekonomiczne między Białowieskim Parkiem Narodowym a lokalnymi społecznościami, w tym podmiotami gospodarczymi i samorządami okolicznych gmin. Przedstawiono gospodarcze funkcje, jakie pełni BPN w swoim otoczeniu, a mianowicie: pracodawcy, kontrahenta, inwestora/usługobiorcy i właściciela nieruchomości. Ponadto rozpoznano relacje ekonomiczne BPN z lokalnymi podmiotami gospodarczymi: branży turystycznej, drzewnej, rolnictwa oraz z gminami powiatu hajnowskiego. Wiele miejsca poświęcono kwestii udostępniania turystycznego obiektów BPN, jako jednemu ze statutowych zadań Parku, a równocześnie głównemu źródłu dochodów Gospodarstwa Pomocniczego. Jest to także w zasadzie jedyny rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej w granicach BPN. Artykuł stanowi ważny głos w dyskusji nad poszerzeniem BPN i ekonomiczno-społecznymi uwarunkowaniami tego procesu. (abstrakt oryginalny)

The paper describes economic relations between the Białowieski National Park and local communities, including economic entities and self-governments of the adjacent communes. It presents economic functions that the Park fulfils in its environment, namely those of an employer, a contracting party, an investor/buyer of services and an owner of real estate. The paper also analyses the Park’s economic relations with local economic entities from the tourist, timber and agricultural sectors, and with communes of the Hajnowski district (poviat). Much attention is given in the paper to the question of organisation of access of tourists to the Park’s facilities as one of its statutory tasks and, at the same time, the main source of income of the Park’s Auxiliary Estate. This, practically, is the only type of economic activity carried out within the boundaries of the Białowieski National Park. The article constitutes an important statement in the discussion on the enlargement of the Park and on the economic and social determinants of this process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2006 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dz. U. nr 121, poz. 844.
  2. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Dz. U. nr 200, poz. 1682.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu