BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barburski Jacek (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Dobija Mieczysław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Produktywność pracy w aspekcie makro- i mikroekonomicznym
Productivity of Labour in Macro- and Microeconomic Aspects
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 25-37, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Modelowanie procesów produkcji, Funkcja produkcji, Produkt, Produktywność pracy, Ekonomia
Modeling of manufacturing processes, Production function, Product, Labour productivity, Economics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań jest funkcja produkcji, której zmienne zostały wyprowadzone na gruncie teorii rachunkowości i ekonomii. Omówiono koncepcje funkcji produkcji oraz naturalną funkcję produkcji. Przedstawiono zastosowanie produkcji do analizy i pomiaru poziomu zarządzania. Opisano także zagadnienie optymalizacji stopnia opłacania pracy.

The text is aimed at showing the category of productivity in a new perspective and defining its interrelationships with other issues in the domains of enterprise analysis and management. The category of productivity, as defined in the text, is based on the general function of production, which allows to enrich the image of an individuals activities and to better understand the interdependencies between factors that define economic processes. The function covers seven variables, the composition of which expresses better the complexity of the final product with respect to the sum of productive factors. The synthesis of the production function is proceeded by the analysis and selection of variables to be used in the model. The use and implementation of the general production function provides the possibility of measuring the level of management and of identifying the optimum level of remuneration for work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaug M., Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Bliss J.Ch., Capital Theory and the Distribution of Income, North-Holland Publishing, Oxford 1975.
 3. Brealey R., Myers S., Principles of Corporate Finance, 4 ed., McGraw-Hill, New York 1991.
 4. Cieślak I., Kucharczyk M., Capital analysis of salaries, [w:] General Accounting Theory, Towards Balancing the Society, red. M. Dobija, S. Martin, WSPiZ, Warszawa 2004.
 5. Cobb C.W., Douglas P.H., A theory of production, "The American Economic Review" 1928 vol. 18.
 6. Czerwiński Z., Nauka, modele ekonometryczne, prawda i prawdopodobieństwo, Konferencja Ekonometryków, Zakopane 1993, Wyd. AE, Kraków 1993.
 7. Dobija M., Analityczna funkcja produkcji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004 nr 9(656).
 8. Dobija M., Human resource costing and accounting as a determinant of minimum wage theory, Zeszyty Naukowe nr 553, Kraków 2000.
 9. Dobija M., Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, "Przegląd Organizacji" 2002 nr 1.
 10. Dobija M., Pomiar ekonomiczny wartości intelektualnych w organizacjach rynkowych, materiały konferencji, październik 2003, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, 2003a.
 11. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003b.
 12. Dobija D., Dobija M., Dowód na istnienie kapitału intelektualnego, "Master of Business Administration" 2003 nr 4(63).
 13. Dobija M., Jędrzejczyk M., Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej, materiały konferencji: "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej", Wyd. AE, Kraków 2003.
 14. Dobija M., Osikowicz M., Zarządzanie przez funkcję produkcji, materiały konferencji: "Przedsiębiorstwo w procesie restrukturyzacji" październik, Wyd. AE, Kraków 2003.
 15. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Warszawa 2000.
 16. Smith A" Wealth of Nations, 1776.
 17. Wicksteed P.H., An Essay on the Contribution of the Laws of Distribution, 1932 edition, Reprint nr 12, London School of Economics, "1999 electronic edition" London 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu