BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacki Piotr (Akademia Rolnicza w Lublinie)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju klastrów jako narzędzia poprawy regionalnej efektywności działania
Clusters as a Tool for Effectiveness Improvement in Regional Activity
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 46-56, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Klastry, Koncepcja klastrów, Współpraca przedsiębiorstw, Rozwój przedsiębiorczości
Business cluster, Cluster conception, Enterprises cooperation, Entrepreneurship development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szczegółowo omówiono temat klastrów. Przedstawiono ich charakterystykę, zalety i wady ich powstawania. Wymieniono rodzaje klastrów oraz opisano sytuację powstawania i funkcjonowania klastrów w Polsce. Zwrócono także uwagę na różnice pomiędzy klastrami a sieciami.

"Clusters" mean firms' conglomerations dealing with production in one or similar branches with mutual informal dependencies and relations. Their amalgamation is based upon theoretical assumption - a common target influencing co-operation and competition among them, what stimulates innovativeness and development. Clusters bring profits both on an individual regional and on a global scale. Among them are: multidirectional regional development, regional infrastructure development, lower cost of development supporting, more comprehensive development than in the situation of investing in concrete economy branches. The important advantage is reducing unemployment thus influencing higher living standard in region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brodzicki T., Polityka wspierania klastrów. najlepsze praktyki: rekomendacje dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
  2. Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, red. S. Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
  3. Olejniczak K., Unia Europejska i Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego wobec gron, [w:] Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, red. S. Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
  4. Porter M., The Competetive Advantage of Nations, Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London 1998.
  5. Singh I., Can government catalyze clusters? Examples of government actions, materiał z szóstej dorocznej międzynarodowej konferencji Instytutu Konkurencyjności w Goethenburgu, wrzesień 2003, dostępny na stronie www.klastry.org.
  6. Strategia rozwoju lokalnego na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego, red. B. Gruchman, F. Walk, E. Nowińska, Wyd. AE, Poznań 2000.
  7. www.klastry.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu