BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czupiał Jerzy (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Innowacje produktowe a efektywność przedsiębiorstwa
Product Innovations and the Enterprise's Efficiency
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 57-67, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Produkt, Struktura produktu, Zarządzanie produktem, Innowacje, Efektywność przedsiębiorstwa
Product, Product structure, Product management, Innovations, Enterprise effectiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego opracowania jest przedstawienie koncepcji modelu innowacji, specyficznych cech zarządzania rozwojem nowych produktów, konsekwencji wynikających z istnienia cyklu życia produktów dla strategii rozwoju innowacji produktowych, zwrócenie uwagi na złożoność pojęcia "nowy produkt" i wskazanie zasad klasyfikacji nowych produktów, uwzględniającej niejednoznaczność tego określenia. (fragment tekstu)

This paper focuses on the management of new product development. It considers the relationship between new products and the efficiency of an enterprise. As a result, it shows that new product development is one of the most common forms of growth strategies. A part of this paper focuses on the various models of new product development that have emerged over the past 50 years. More recent models try to emphazise the importance of the external linkages in the new product development process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Co? Gdzie? Kiedy? Readers Digest, Warszawa 1997.
  2. Czupiał J., Podstawy oceny efektywności przedsięwzięć badawczo-innowacyjnych, Prace Naukowe INES, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1982.
  3. Czupiał J., Zarys metodologii planowania i oceny przedsięwzięć badawczo-innowacyjnych, PWN, Warszawa 1988.
  4. Czupiał J., Funkcjonowanie systemu badawczo-innowacyjnego, "Prakseologia" 1989 nr 1 -2.
  5. Czupiał J., Dylematy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie, [w:] Menedżer XXI wieku w warunkach zaostrzającej się konkurencji, Politechnika Lubelska i TNOiK, Lublin 2005.
  6. Ekonomika innowacji, red. J. Czupiał, Wyd. AE, Wrocław 1994.
  7. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 427-428.
  8. Kotler P., Marketing, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 330-331.
  9. Palmer A., The Penguin Dictionary of twentieth-century history 1900-1982, Penguin Books, Middlesex 1983.
  10. Trott P., Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, London 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu