BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyrek Radosław (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie), Muszyński Zenon (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
Charakterystyka zasad nowoczesnej koncepcji zarządzania produkcją - Quick Response Manufacturing
Description of the Quick Response Manufacturing Principles
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 1(12), s. 193-203, rys., tabl., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie produkcją, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Technologie wytwarzania
Production management, Enterprise competitiveness, Manufacturing technologies
Abstrakt
Koncepcja QRM dąży do permanentnej restrukturyzacji procesów wytwórczych i ciągłego dostosowania działań do zachodzących zmian zarówno wewnętrznych, jak również zewnętrznych. W artykule przedstawiono przegląd zasad kierujących QRM. Podano powody, dlaczego w przypadku niektórych zasad strategia QRM ma duży potencjał w tworzeniu przewagi konkurencyjnej! Zaprezentowano także syntetyczne zestawienie założeń tradycyjnych, reguł QRM oraz opis i porównanie tych dwóch podejść. Quick Response Manufacturing pojawił się wraz z wymogiem szybkiego i elastycznego reagowania na zmieniający się popyt. Lean Management oraz Quick Response Manufacturing uwzględniają konieczność kooperacji z partnerami z łańcucha dostaw w celu dalszej obniżki kosztów, podniesienia jakości oraz skrócenia czasów reakcji. W Quick Response Manufacturing pojawił się dodatkowy postulat dążenia do kompresji czasu oraz elastyczności przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

QRM concept aims at permanent restructuring generation processes and continuous adjustment of operations to changes taking place, both internal and external. The article presents an overview of principles directing QRM. It also provides the reasons, why in case of certain principles QRM strategy has big potential in creating the competitive advantage. More-over, the study present a synthetic juxtaposition of traditional assumptions, QRM rules as well as a description and comparison of these two approaches. Quick Response Manufacturing appeared along with the requirement of quick and flexible response to volatile demand. Lean Management and Quick Response Manufacturing consider the necessity to cooperate with partners from the supply chain in order to continue lowering costs, increase quality and reduce response time. An additional demand for attempting at time compression and enterprise flexibility has appeared in the Quick Response Manufacturing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzeziński M. (red.). 2002. Organizacja i sterowanie produkcją. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet. ISBN 83-85428-77-1.
  2. DurlikI. 2000. Inżynieria zarządzania, strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 1. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet. ISBN 83-85428-12-7.
  3. Laskowska A. 2002. Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa. Warszawa: Wyd. Difin. ISBN 83-7251-114-4.
  4. Suri R. 2003. QRM and POLCA: A winning combination for Manufacturing Enterprises in the 21st Century. Technical Report. Center for QRM.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu