BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyduch Wojciech (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Dobór miar do systemów pomiaru efektywności organizacyjnej : dylematy i propozycje rozwiązań
Selecting Measures for Performance Measurement and Management Systems : Dilemmas and Some Propositions
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 68-77, bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Efektywność, Pomiar efektywności, Efektywność przedsiębiorstwa, Przegląd literatury
Effectiveness, Efficiency measurement, Enterprise effectiveness, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
W oparciu o analizę literatury przedstawiono problemy dotyczące budowania systemów pomiaru efektywności organizacyjnej. Opisano dylematy pomiaru jak również systemy pomiaru i zasady doboru miar. Omówiono zasady projektowania systemu pomiaru efektywności. Autor przedstawił także propozycję tematów do dalszych badań, które mogą przyczynić się do rozwoju nauk o zarządzaniu w świecie i Polsce.

This paper presents the problems concerning the contemporary approaches towards building integrated performance measurement and management systems (PMMS). First, the dilemmas of choosing the right measures are described, including the choice between subjective and objective measures, as well as financial and non-financial ones. Next, the principles of designing the performance measurement and management systems are described as well as new propositions are given. Corporate entrepreneurship is proposed for inclusion in designing the PMMS. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andriessen D., Tissen R., Weightless Wealth: Find your real value in a future of intangible assets, Prentice-Hall, London, 2001.
 2. Bradley S., Shepherd D., Wiklund J., Entrepreneurial management and the resource slack-performance relationship, paper presented at the Academy of Management Annual Conference. Atlanta 2006.
 3. Bratnicki M., Dialectics of Organizational Entrepreneurship, Wyd. AE, Katowice 2006.
 4. Bratnicki M., Kulikowska M., Teoretyczne podstawy zarządzania pomiarem efektywności zorientowanego na przedsiębiorcze uczenie się, [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz, Zeszyty Naukowe Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, tom VII, zeszyt 1 A, Łódź 2006, s. 41-48.
 5. Bratnicki M., Dyduch W., Kulikowska M., New perspective on entrepreneurial learning and its relations with social capital and performance, [w:] Human Resource Development: Addressing the Value, Leeds Metropolitan University, Leeds 2005, s. 1-9.
 6. Bratnicki M., Dyduch W., Measuring corporate entrepreneurship: in search for the universal tool reflecting firm performance, [w:] Performance Measurement and Management: Public and Private, red. A. Neely, M. Kennerley, A. Walters, London 2006, s. 115-123.
 7. Bratnicki M., Leśnikowski M., Efektywność organizacji - istota i problemy, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1986 vol. 27 nr 5, s. 32-45.
 8. Business Performance Measurement. Theory and Practice, red. A. Neely, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 9. Cameron K., Whetten D.A., Organizational Effectiveness: A Comparison of Multiple Models, Academic Press, New York 1983.
 10. Cameron K., A study of organizational effectiveness and its predictors, "Management Science" 1986 nr 1, s. 87- 112.
 11. Dudycz T., Brycz В., Efektywność funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w latach 1994-2004 -wstępne badania empiryczne, [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz, Zeszyty Naukowe Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, tom VII, zeszyt 1 A, Łódź 2006, s. 91-106.
 12. Dyduch W., Próba oceny efektywności przy użyciu miar przedsiębiorczości organizacyjnej, [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, Zeszyty Naukowe Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, tom VII, zeszyt 1 A, Łódź 2006, s. 123-134.
 13. Dyduch W., Bratnicki M., Zintegrowany system pomiaru efektywności: koncepcje, dylematy i wykorzystanie miar przedsiębiorczości organizacyjnej, [w:] Czas na pieniądz - Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, US, Szczecin 2006, s. 139-150.
 14. Edvinsson L., Malone M., Intellectual Capital: Realizing your company's true value by finding its hidden brainpower, Harper Collins, New York 1997.
 15. Fitzgerald L. i in., Performance Measurement in the Service Industries: Making it Work, The Chartered Institute of Management Accounts, London 1991.
 16. Kaplan R.S. Norton, D.P., The balanced scorecard-measures that drive performance, "Harvard Business Review" 1992 nr 1, s. 71 -79.
 17. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników: jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 18. Keegan D.P., Eiler R.G., Jones C.R., Are your performance measures obsolete?, "Management Accounting" 1989 vol. 70, s. 45-50.
 19. Kennerley M., Neely A., Performance measurement frameworks: A review, [w:] Business Performance Measurement: Theory and practice, red. A. Neely, Cambridge University Press, Cambridge 2002, s. 145-155.
 20. March J.G., Sutton R.I., Organizational performance as a dependent variable, "Organization Science" 1997 nr 8, s. 698-706.
 21. Meyer M.W., Can performance studies create actionable knowledge if we can't measure the performance of the firm?, "Journal of Management Inquiry" 2005 nr 3, s. 287-291.
 22. Meyer M.W., Rethinking Performance Measurement: Beyond the Balanced Scorecard, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 23. Neely A., The performance measurement revolution: why now and what next?, "International Journal of Operations and Production Management" 1999 vol. 19 nr 2.
 24. Neely A., Adams C, Kennerley M., The Performance Prism: The scorecard for measuring and managing business success, Financial Times/Prentice Hall, London 2002.
 25. Neely A., Gregory M., Mills J., Platts К., Performance measurement system design: A literature review and research agenda, "International Journal of Operations & Production Management" 1995 nr 4,s. 80-116.
 26. Neely A., Gregory M., Mills J., Platts К, Bourne M., Getting the Measure of Your Business, Manufacturing Engineering Group, University of Cambridge, Cambridge 1996.
 27. Pun K.P., White A.S., Performance management paradigm or integrating strategy formulation: A review of systems and frameworks, "International Journal of Management Reviews" 2005 nr 7 (1), s. 49-71.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu