BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryko Józefa Monika (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Ocena istotności czynników opłacalności innowacyjnego projektu inwestycyjnego
Evaluation of Priority Number of Factors Determining the Effectiveness of Innovative Investment Project
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 78-84, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Projekty inwestycyjne, Ocena projektu, Metody oceny projektu, Analiza przyczyn i skutków wad
Investment project, Project evaluation, Method of project evaluation, Failure mode and effects analysis (FMEA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poruszono problem oceny efektywności projektu inwestycyjnego, z uwzględnieniem analizy ryzyka projektu. Szczegółowo opisano metodę FMEA (failure mode and effect analysis) - analizę przyczyn i skutków wad, w wyznaczaniu istotności czynników technicznych. Przedstawiono przykład wartościowania prawdopodobieństwa wystąpienia wady, zagrożenia i wykrywalności w metodologii FMEA. Omówiono także wykorzystanie tej metodologii do oceny istotności czynników opłacalności projektów. Metoda ta może być wykorzystywana przede wszystkim w ocenie efektywności projektów innowacyjnych, gdzie statystyczna analiza zmienności nie może być przeprowadzona z powodu braku danych historycznych i wcześniejszych doświadczeń z takimi projektami.

The paper presents an evaluation of priority number for factors determining effectiveness of investment project. This method is based on the methodology of risk priority number evaluation in the failure mode and effect analysis (FMEA). The method presented in this paper is an expansion of sensitivity analysis. It is one of the subjective method of risk analysis and can be used especially in the evaluation of innovative project efficiency, where statistical analysis of volatility couldn't be used because of the lack of historical data and past experiences with such projects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Berk J.В., Green R.С, Naik V., Valuation and return dynamics of new ventures, "The Review of Financial Studies" 2004 nr 17 (styczeń), s. 1-35.
  2. Bongiorno J., Use FMEAs to improve your product development process, "PM Network" 2001 vol. 15nr5,s. 47-51.
  3. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1997.
  4. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000, s. 391-394.
  5. Carbone T.A., Tippett D.D., Project risk management using the project risk FMEA, "Engineering Management Journal" 2004 vol. 16 nr 4 (grudzień), s. 30-34.
  6. Chong Y.Y., Brown E.M., Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  7. Luenberger D.G., Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  8. Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wyd. AE, Katowice 2001, s. 50.
  9. Podręcznik zarządzania jakością, red. D. Lock, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 271-282.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu