BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juzwiszyn Jacek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Zawirowany świat ekonomii - próba pomiaru wirów równowagi
The Spinning World of Economy - an Attempt Measuring Equilibrium Vortices
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 133-146, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Ekonomia, Równowaga gospodarcza, Ekonomia matematyczna, Estymacja
Economics, Economic equilibrium, Mathematical economics, Estimation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono związek pomiędzy różnowymiarowymi wirowymi trajektoriami. Przedstawiono także propozycję ich pomiaru - wyceny. Opisano trójwymiarową trajektorię rynkową. Omówiono estymację trajektorii wirowo-spiralnej stożków równowagi.

While observing the development of market indexes in the three-dimensional space in the system (price - value, volume - time), a rotational spiral curve is encountered. This curve traces cones in R₊³. Orthogonal projections of this curve onto the planes going through the cone axis are two-dimensional stock market zigzags in systems (price - time, volume - time). The shape of the orthogonal projection of the trajectory onto the plane perpendicular to the cone's axis resembles logarithmic spiral or, known from economics, so called arachnoic model formed in the system (volume - price). The model parametric equation of rotational spiral market trajectory is of the following form: x(φ) = a cos φ exp(λφ), y(φ) = a sin φ ехр(λφ), z(φ) = sl⁻¹exp(λφ). Where a, λ∈ R₊, λ = ctg ψ = const , l, s - the values of, respectively, the radius and the altitude of the cone. When z(φ) = 0 , we obtain a logarithmic spiral equation in R² (in polar coordinates) i.e. r=аехр(λφ). Determining the parameters of market trajectories in R₊³ allows market to be represented by cones whose axes form the trajectory of market equilibrium. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoniewicz R., Metoda najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych i jej zastosowania w ekonomii, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 445. Seria: Monografie i Opracowania nr 49, Wrocław 1988.
 2. Do Carmo M., Differential Geometry of Curves and Surfaces, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1976.
 3. Dorbusch R., Fischer S., Macro-economics, McGraw-Hill Book Co., New York 1981.
 4. Hansen В., Przegląd systemów równowagi ogólnej, PWN, Warszawa 1976.
 5. Hellwig Z., Równowaga ekonomiczna. Pojęcie kontrowersyjne, "Ekonomista" 1999 nr 3-4 (przedruk [w:] Metody ilościowe w ekonomii. Pisma wybrane, Wyd. AE, Wrocław 1981).
 6. Juzwiszyn J., Concerning the Revolution of Financial Spheres. Applications of Physics in Financial Analises4, University of Technology, Warsaw 2003.
 7. Juzwiszyn J., Trójwymiarowa kinematyka rynku, [w:] Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1006, Wrocław 2003.
 8. Juzwiszyn J., Spiralna ekstrapolacja rynków finansowych, Wyd. AE, Katowice 2003.
 9. Juzwiszyn J., Estymacja stożków równowagi, Wyd. AE, Katowice 2004.
 10. Juzwiszyn J., Wirowo-spiralne krzywe giełdowe, Wyd. AE, Wrocław 2005.
 11. Juzwiszyn J., Krzywicki A., Równania hydrodynamiki a modele ekonomiczne, Wyd. AE, Wrocław 2005.
 12. Leja F., Geometria analityczna, PWN, Warszawa 1961.
 13. Opera J., Geometria różniczkowa i jej zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 14. Siedlecka U., Prognozy ostrzegawcze, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 651. Seria: Monografie i Opracowania nr 99, Wrocław 1993.
 15. Siedlecki J., Szkice o równowadze gospodarczej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995.
 16. Siedlecki J., Równowaga a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
 17. Siedlecki J., Równowaga binarna w ekonomii, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 612, Seria: Monografie i Opracowania nr 89, Wrocław 1992.
 18. Smoluk A., Giełda, fale Elliotta, stożki i walce, [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, red. T. Kufel, M. Piłatowska, UMK, Toruń 2003.
 19. Smoluk A., Zamorski J., Współczynnikowe warunki ekstremalności uogólnionych funkcji spiralnych, Roczniki PTM, Seria I, Prace Matematyczne, Wrocław 1962.
 20. Taylor E., Historia rozwoju ekonomiki, t. 1 i 2, Wyd. "Delfin", Lublin 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu