BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapusta Franciszek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Procesy dostosowawcze przedsiębiorstwa rolniczego do warunków działalności
Adaptation Processes of an Agriculture Company to External Environment Activity
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 147-155, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Spółdzielczość rolnicza, Organizacja produkcji, Ocena działalności przedsiębiorstwa, Studium przypadku
Agricultural cooperation, Organisation of production, Performance evaluation of enterprises, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie ma na celu zdobycie wiedzy o zakresie i formach działań dostosowawczych przedsiębiorstwa do zmiennych warunków działania. Badaniu poddano przedsiębiorstwo rolnicze - rolniczą spółdzielnię produkcyjną o stabilnym kierownictwie i kierunkach działalności. (fragment tekstu)

Used method of analysis enabled to detect adapting methods to changing environment of operation. In the analysed period, following changes have taken place: The agricultural co-operative productive society was passing the process of restructuring in Rostkowice between 1992 and 2002 like other economic subjects in agriculture. Reducing the number of members of co-operatives and employment occurred, when simultaneous increasing the area for agriculture and of production volume. Increasing the labour productivity and decrease in expenses were a consequence of this action of work. Rationalization of expenditure of current assets also occurred (of mineral fertilizers, concise fodders, the fuel) and of investment activity. The organization of vegetable production was heading towards narrowing the assortment of production. A concentration was occurring on cultivation of the wheat, rape and sugar beets. Remaining cultivation is playing the marginal part. It is occurring in animal production on the basis for own breeding of piglets and purchase within the confines of the co-operation from individual farmers. The co-operative is marked by the constant tendency towards the improvement in production and financial effects, nonetheless weaknesses are also occurring here what a pointer analysis showed. Strong points aren't being utilized completely for the co-operative. A need for running chances and the elimination from preservation of outlets of resulting threats is occurring. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudycz T., Wrzosek S., Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wyd. AE, Wrocław 2003.
  2. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1994.
  3. Jog V., Suszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, СІМ, Warszawa 1993.
  4. Kapusta F., Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, PWN, Warszawa 1976.
  5. Kapusta F., Zastosowanie metody analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa rolniczego, [w:] Przedsiębiorczość i problemy ekologii a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, AR, Szczecin 1997.
  6. Kapusta F., Przemiany rolnictwa polskiego w latach 1950-2002 i ich konsekwencje gospodarcze, [w]: Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, t. XI, Wyd. SGGW, Warszawa 2004.
  7. Kopeć В., Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych, AR, Wrocław 1983.
  8. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  9. Ustawa z 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości, DzU 1990 nr 6, poz. 36.
  10. Woś A., Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa, IERiGŻ, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu