BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisielewska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Efektywność największych banków komercyjnych w Polsce - porównanie miar DEA z tradycyjnymi wskaźnikami efektywności
The Efficiency of Top Commercial Banks in Poland - Comparison between DEA and Financial Ratios
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 156-179, tab., załącznik, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Banki komercyjne, Efektywność banków, Ocena działalności banku, Pomiar efektywności, Analiza wskaźnikowa, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Wskaźniki rentowności
Commercial banks, Banks' efficiency, Assessment of banking performances, Efficiency measurement, Ratio analysis, Data Envelopment Analysis (DEA), Profitability index
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono i porównano oceny efektywności największych polskich banków komercyjnych oszacowanych za pomocą metody DEA (Data Envelopment Analysis) oraz tradycyjnych wskaźników rentowności. Omówiono podstawowe podejście w ocenie działalności banków oraz zaprezentowano wykorzystaną metodologię do przeprowadzenia badania efektywności, tj. Window DEA i wybrane wskaźniki rentowności.

In recent years traditional tools in assessing business performance such as various financial indicators have been completed by alternative measures derived from frontier efficiency methodologies. Among the latter Data Envelopment Analysis (DEA) is one of the most commonly used. This paper examines the relationship between DEA efficiency scores and traditional profitability ratios of the largest Polish banks over 9-year time period (1995-2003). Banks included in the study represent approximately 80% of the sector in terms of total assets. Results obtained in this research show a significant and positive relationship between DEA and profitability ratios in selected cases only, i.e. between Window DEA scores under first year formulation and 4 out of 5 traditional profitability ratios for data viewed in entire study horizon. In other cases correlation is either not significant or shows contradictory relations between obtained efficiency levels. This leads to conclusion that efficiency requires further studies hence different measures and approaches produce different results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów, red. A. Gospodarowicz, Wyd. AE, Wrocław 2002.
 2. Asmild M. i in., Combining DEA Window Analysis with the Malmquist Index Approach in a Study of the Canadian Banking Industry, "Journal of Productivity Analysis" 2004 nr 21, s. 67-89.
 3. Berger A.N., Humphrey D.B., Efficiency of financial institutions: international survey and directions for future research, "European Journal of Operational Research" 1997 nr 98, s. 175-212.
 4. Bień W., Sokół H., Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa 1998.
 5. Brealey R.A., Myers S.C, Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1999.
 6. Charnes A. i in., A development study of data envelopment analysis in measuring the efficiency of maintenance units in the U.S. Air Forces, "Annals of Operation Research" 1985 nr 2, s. 95-112.
 7. Charnes A., Cooper W. W., Rhodes E., Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operation Research" 1978 nr 2.
 8. Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K, Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, Reference and DEA Solver Software, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-Londyn 2000.
 9. Cornett M.M. і in., Bank performance around the introduction of a section 20 subsidiary, "Journal of Finance" 2002 nr 57 vol. 1, s. 501-521.
 10. Cornett M.M., Tehranian H., Changes in corporate performance associated with bank acquisitions, "Journal of Financial Economics" 1992 nr 31, s. 211-234.
 11. Debreu G., The coefficient of recourse utilisation, "Econometrica" 1951 nr 19 vol. 3, s. 273-292.
 12. Efektywność i ryzyko sektora bankowego w Polsce, red. T.P. Opiela, Materiały i Studia NBP, Warszawa 1999.
 13. Farrell M.J., The measurement of productive efficiency, "Journal of the Royal Statistical Society" 1957 Series A, 120 (111), s. 253-281.
 14. Fraser D.R., Fraser L.M., Ocena wyników działalności banku komercyjnego, Związek Banków Polskich, Warszawa 1996.
 15. Helfert E.A., Financial Analysis. A Guide to Value Creation, wyd. 10, McGraw-Hill, New York 2000.
 16. Kinsella R.P., The measurement of bank output, "Journal of the Institute of Bankers in Ireland" 1980 nr82, s. 173-183.
 17. Kisielewska M., Charakterystyka wybranych metod pomiaru efektywności bazujących na krzywych efektywności, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia ~ tendencje światowe a polski rynek, tom 1, red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1088, Wrocław 2005, s. 260-269.
 18. Kisielewska M. i in., Efficiency of the major banking players in Poland, [w:] Zarządzanie finansami. Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących, tom 2, red. D. Zarzecki, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 569-584.
 19. Ostrowska E., Banki na rynkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2005.
 20. Paradi J.C, Vela S., Yang Z., Assessing Bank and Bank Branch Performance, [w:] Handbook on Data Envelopment Analysis, red. W.W. Cooper, L.M. Seiford, J. Zhu, Kluwers Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London 2004.
 21. Rogowski G, Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 22. Shepard R.W., Cost and Production Functions, Princeton University Press, Princeton 1953.
 23. Weill L., Measuring efficiency in european banking: a comparison of frontier techniques, "Journal of Productivity Analysis" 2004 nr 21, s. 133-152.
 24. Zarzecki D., Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstwa. Podstawowe zagadnienia, Interbook. Szczecin 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu