BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozuń-Cieślak Grażyna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Wybór instrumentów dłużnych wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego - obligacje vs kredyt
Municipal Bonds or the Bank Credit - Cost and Non-Cost Factors of the Choice
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 200-214, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Obligacje komunalne, Kredyt, Analiza porównawcza, Źródła finansowania
Local government, Communal bonds, Credit, Comparative analysis, Source of financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest wykazanie atrybutów obligacji jako źródła kapitału pozyskiwanego przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadach komercyjnych. W ramach opracowania została dokonana: - identyfikacja kosztowych i pozakosztowych czynników decydujących o wyborze źródła finansowania długiem, - analiza porównawcza kosztów obsługi kredytu i obligacji komunalnych w latach 2000-2004, - analiza porównawcza kosztów emisji obligacji komunalnych w trybie emisji publicznej i prywatnej. (fragment tekstu)

Local government entities have been entitled to incur a debt on the capital market. The purpose of the paper is showing the attributes of the municipal bonds as a debt instrument. The study presents: - main factors that are most deciding on the choice of the debt instrument, - the comparative analysis of the capital cost for municipal bonds and bank credit in Poland (2000--2004), - the comparative analysis of issuing costs for public and private placement of municipal bonds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za lata 1999-2004 jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl.
  2. Kamieńska D., Kredyty inwestycyjne, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2000 nr 8 (z 10 kwietnia).
  3. Prospekt emisyjny obligacji komunalnych niezabezpieczanych miasta Rybnika, Rybnik 2000.
  4. Rating & Rynek, Fitch Polska SA, roczniki 1996-2005.
  5. Zipf R., How Municipal Bonds Work. New York Institute of Finance, Simon & Schuster, New York 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu