BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Mirosław (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku)
Tytuł
Znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstwa
The Importance of Human Capital in Creating Development and Growth of an Enterprise Value
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 215-221, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Wartość przedsiębiorstwa, Zysk, Kapitał ludzki
Enterprises, Enterprise value, Profit, Human capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono dwa problemy związane z poszukiwaniem kierunków oceny efektywności działalności gospodarczej z punktu widzenia wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Przedstawione zagadnienia dotyczą: kapitału ludzkiego jako czynnika kreującego i pomnażającego wartości finansowe i niefinansowe przedsiębiorstwa oraz wzajemnych powiązań rozwoju i wzrostu z punktu widzenia osiąganego zysku.

The aim of this article is to present two problems determining effective economic activity towards the growth of an enterprise value. These problems indicate: a) human capital creating and multiplying financial and nonfinancial values, b) mutual influence between development and growth from the standpoint of the achieved profit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
 2. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 3. Gajdka J., Walińska E" Zarządzanie finansowe, tom 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 4. Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza ekonomiczno-finansową w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2006.
 5. Haber L., Management - zarys zarządzania małą firmą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1993.
 6. Horne J.C.V., Gestion et politigue financiere, Dunod, Paris 1978.
 7. Krajewski M., Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, ODDK, Gdańsk 2006.
 8. Kruczalak K., Prawo handlowe. Zarys wykładu, PWN, Warszawa 1994.
 9. Rachunek kosztów, tom 1, red. K. Sawicki, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 10. Waśniewski T., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993.
 11. Wittholf H.W., Rachunek kosztów i wyników jako element controllingu, Die Akademia Hamburg, Hamburg 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu