BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucharski Adam (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Testowanie hipotezy o słabej efektywności dla rynku walutowego w Polsce
Testing Weak Efficiency Hypothesis in the Polish Currency Market
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 222-231, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Rynek walutowy, Efektywność, Testowanie hipotez, Giełda papierów wartościowych
Foreign Exchange (FX), Effectiveness, Hypothesis testing, Stock market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poruszono problem teorii efektywności rynków kapitałowych, a zwłaszcza na rynkach akcji, która została opisana przez E.F. Fama. Na przykładzie trzech walut (USD, EUR, CHFR) zbadano hipotezę o słabej efektywności na polskim rynku walutowym. Przy pomocy dwóch testów statystycznych zbadano czy można potwierdzić efektywność w formie słabej. Uzyskane wyniki porównano z danymi notowania indeksu WIG20.

Fama's efficiency theory concerns capital markets, especially stock markets. We have decided to apply his idea of the weak efficiency hypothesis to currency market in Poland. There have been chosen three most popular currencies: US dollar, euro and Swiss frank as objects of research. Obtained results have been compared with that ones for WIG20 - one of Warsaw stock indices. We have verified if quotations of USD, EUR and CHFR could have been called random, using statistical tests. Those tests have been made for two kinds of data distinguished by their frequency (daily and monthly). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzeszczyński J., Ekonometryczne modele rynku kapitałowego w Polsce. Zastosowanie modeli ARCH, praca doktorska pod kierunkiem naukowym A. Welfe, Łódź 1999.
  2. Domański Cz., Statystyczne testy nieparametryczne, PWE, Warszawa 1979.
  3. Domański Cz., Testy statystyczne, PWE, Warszawa 1990.
  4. Domański Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2002.
  5. Fama E.F.. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work, "Journal of Finance" 1970 vol. 25 nr 2 (May).
  6. Fama E.F., Efficient capital markets: II, "The Journal of Finance" 1991 vol. 46 nr 5 (December).
  7. Gajdka J., Wolski R., Efektywność rynku kapitałowego, Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym -materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Łódź-Spala 1999.
  8. Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996.
  9. Sucharski A., Efektywność polskiego rynku innowacyjnych technologii, konferencja "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, AE, Wrocław 2001.
  10. Tarczyński W., Rynki kapitałowe - metody ilościowe, tom 1 i 2, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu