BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Marek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Pomiędzy milczeniem a śpiewem, czyli hezychazm jako mistyczna tradycja prawosławia. W kręgu problematyki dotyczącej kształtowania świadomości religijnej
Between Silence and Singing, or Hesichasm as a Mystic Tradition of Orthodox Religion. Some of the Problems Concerning Formation of Religious Consciousness
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2002, t. 20, s. 111-128, bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Religia i religijność Europy
Słowa kluczowe
Religie chrześcijańskie, Kościół Prawosławny, Badania międzykulturowe
Christian religions, Orthodox Church, Intercultural research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na temat prawosławia istnieje wiele, niejednokrotnie wzajemnie ścierających się opinii. Niemniej jednak, wśród tych mniej lub bardziej obiektywnych analiz wschodniego chrześcijaństwa, bez zbytniego trudu możemy dostrzec pewnego rodzaju consensus dotyczący charakterystyki mentalności prawosławnej, czyli tego, co w dużym stopniu odzwierciedla duchowość tej formacji chrześcijaństwa. Podejmując w niniejszym szkicu wątek hezychazmu, zamierzam w pierwszym rzędzie skoncentrować się na procesie krystalizacji tzw. doświadczenia mistycznego, ufundowanego w szerszej płaszczyźnie doświadczenia religijnego charakteryzującego chrześcijaństwo w całości. W dalszych analizach będę traktował wyróżnione tutaj doświadczenie religijne jako doświadczenie personalistyczne. (fragment tekstu)

The early Christian thesis: pray and work (Latin:: ora et labora) to a large extent reflects hesichasm -a synonym of Orthodox mysticism, according to many eminent experts of the subject. What is interesting, hesichasm was disseminated widely not only amongst Orthodox religions (Tales of a Pilgrim) but was also known and at the same time valued by people who tried to thoroughly revise the foundations of the institutional Christianity, a good example of which may be F. Dostoyevsky's works (The Brothers Karamazov). On the basis of sources we can say that the hesichastic method which consistently tends towards realisation of the mystic ideal of man living as an image and likeness of God, which centuries ago was indefatigably perfected by Arsenius (354-449) and Christian anachorets like him, created in its historical evolution such a model of religious man, which to a large extent, is a share of Russian thought. And just in such a form is the only offer of its kind of integration of an immanent dimension of human existence here and now with its transcendental dimension other and higher. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biblia Tysiąclecia (1980), Poznań-Warszawa
 2. Bierdiajew M. (1999), Głoszą wolność. Wybór pism, Warszawa
 3. Bułgakow S. (1992), Prawosławie, Białystok
 4. Deprez V. (1999), Początki monastycyzmu, Kraków
 5. Dostojewski F. (1993), Bracia Karamazow, Warszawa
 6. Duby G. (1986), Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa
 7. Euzebiusz z Cezarei (1993), Historia kościelna. O męczennikach palestyńskich, Kraków
 8. Evdokimov P. (1964), Prawosławie, Warszawa
 9. Evdokimov P. (1991), Kobieta i zbawienie świata, Poznań
 10. Florenski P. (1996), Sól ziemi, Białystok
 11. Głaz S. (1998), Doświadczenie religijne, Kraków
 12. Jakimiak M. (red.) (1998), Opowiadania Pielgrzyma, Hajnówka
 13. Kłoczowski J. (1994), Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii, Tarnów
 14. Kunzler M. (1999), Liturgia Kościoła, Poznań
 15. Leloup J. (1996), Hezychazm. Upomniana tradycja modlitewna, Kraków
 16. Louth A. (1997), Początki mistyki chrześcijańskiej, Kraków
 17. Nedoncelle M. (1995), Prośba i modlitwa, Kraków
 18. Paprocki H. (1997), Lew i mysz, czyli o tajemnicy człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego, Białystok
 19. Prokop J. (1990), Zrozumieć Rosję, Znak, nr 2, Kraków
 20. Rahner K. (1987), Podstawowy wykład wiary, Warszawa
 21. Rops D. (1997), Kościół pierwszych wieków, Warszawa
 22. Sartre M. (1997), Wschód rzymski, Wrocław
 23. Starowieyski M. (red.) (1996), Druga Księga Starców, Kraków
 24. Starowieyski M. (red.) (1998), Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Kościoła, Kraków
 25. Starowieyski M. (red.) (1999), Pierwsza Księga Starców, Kraków
 26. Szestow L. (1987), Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, Warszawa
 27. Śpidlik T. (2000), Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, Warszawa
 28. Uspienski L. (1993), Teologia ikony, Poznań
 29. Ware K. (1999), Prawosławna droga, Białystok
 30. Wierusz-Kowalski J. (1988), Chrześcijaństwo, Warszawa
 31. Wójtowicz H. (1980), Rola modlitwy w świetle wypowiedzi greckich Ojców Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi o modlitwie Orygenesa i Grzegorza z Nyssy, Lublin
 32. Zdybicka Z. (1984), Człowiek i religia, Lublin
 33. Zdziechowski M. (1992), Pesymizm. Romantyzm a podstawy chrześcijańska. Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu