BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mamzer Hanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Architektura Islamu w polskiej przestrzeni. Dosłowność czy metafora w utrzymaniu tożsamości?
The Architecture of Islam in Polish Space. Literaliness or Metaphor in Maintaining Identity?
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2002, t. 20, s. 143-160, fot., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Religia i religijność Europy
Słowa kluczowe
Islam, Architektura, Badania międzykulturowe
Islam, Architecture, Intercultural research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Islam jest religią, która chyba w najsilniejszy sposób wywiera wpływ na sztukę -w tym i architekturę - świata, w którym panuje. Dzieje się tak za sprawą koranicznych reguł decydujących o tym, jaki rodzaj środków ekspresji może być stosowany przez artystę. Powoduje to, że tożsamość autora (właściwie każdy jej rodzaj, jaki można sobie wyobrazić: tożsamość kulturowa, indywidualna, etniczna, społeczna etc.), również jego przeżycia i emocje, wyrażane są w bardzo ściśle, kulturowo określony sposób. Dotyczy to nie tylko sztuki sakralnej, ale także wszelkich przejawów twórczości "świeckiej", o ile o takiej można w ogóle mówić. Sztuka islamu, również architektura, której poświęcony jest poniższy tekst, poprzez swoją specyfikę podążania za nakazami Koranu, stała się sztuką niesłychanie symboliczną. Niesie w sobie wiele znaczeń, często czytelnych tylko dla członków własnej kultury. (...) rodzi się pytanie o to, w jaki sposób islam wyraża poprzez sztukę swoje wartości w innych kręgach kulturowych (np. w Polsce). (fragment tekstu)

As Islam precisely describes what kind of artistic form of expression is allowed, it automatically influences art itself. For this reason it is interesting to compare such an example of art as architecture in the original cultural context and in context of different countries. Muslim minority in Poland is very small and its architecture consists only of mosques. They seem to be very different from those original ones in Turkey and Arabic countries. According to the author types of religious architecture reflect three different types of identity represented by regional Muslim groups.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Danecki J. (1998), Podstawowe wiadomości o islamie, 1.1 i II, Warszawa: Dialog
 2. Hitti P.K. (1969), Dzieje Arabów, Warszawa: PWN
 3. Kisielewski T. (1993), Nowy konflikt globalny, Warszawa: PAN ISP
 4. Lakoff G., Johnoson M. (1988), Metafory w naszym życiu, Warszawa: PIW
 5. Mamzer H. Jak rozumieć ğihăd? Kilka uwag o roli religii w konfliktach międzyetnicznych, (w druku)
 6. Mamzer, H. (2000), Moje wyjście na świat - drzwi jako metafora komunikacji, Człowiek i Społeczeństwo, nr 17, s. 155-170
 7. Mez A. (1979), Renesans Islamu, Warszawa: PWN.
 8. Mrozek A. (1967), Koran a kultura arabska. Warszawa: KiW
 9. Nonnenmen G., Nimblock T., Szajkowski B. (1997), Muslim communities in New Europe, Ithaca Press
 10. Nudel (Omar) M.K. (2001), Zrozumieć Arabów, Warszawa: Studio Emka
 11. Ricoeur P. (1975), La métaphore vive, Paris
 12. Robinson F. (1996), Wielkie kultury świata. Islam, Warszawa: Świat Książki
 13. Rushdie S. (2001), Fury, London: Jonathan Cape
 14. Stępnik K. (1988), Filozofia metafory, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie
 15. Stierlin H. (1997), Islam. Od Bagdadu do Kordoby. Wczesne budowle od 7 do 13 stulecia. Warszawa: Muza
 16. Szahidewicz H. (2001), 40-lecie Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku, Pomiąć i trwanie, nr 4, s. 5-8 Świat Islamu (2002) nr 2
 17. Wielkie kultury świata. Islam. Chiny. Japonia. Kultury andyjskie (1998), (praca zbiorowa), Warszawa: Muza
 18. Wrzosek W. (1995), Historia, kultura, metafora, Wrocław: Wrocławska Drukarnia Naukowa
 19. Zwolińska K., Malicki Z. (1999), Słownik terminów plastycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu