BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marjański Andrzej (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Badania strategii małych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce
Research Strategy of Small Family Businesses in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 248-257, rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Badania naukowe
Small business, Family-owned business, Enterprise management, Strategic management, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono specyfikę strategii małych przedsiębiorstw rodzinnych. Interpretację dotyczące strategii oparto na wynikach badań przeprowadzonych przez autora w latach 2005-2006 wśród małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w województwach: łódzkim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim i lubelskim. Próba obejmowała 35 podmiotów. Autor zauważa, że w strategiach badanych przedsiębiorstw występują elementy charakterystyczne dla ogółu małych firm.

The character of strategies of small family enterprises is determined by the influence of family factors and the limited size and resources of the subject. Because of the specific character of family companies, in the process of construction and strategy implementation, not only rational principles and willingness to maximize profits are of great importance, but also family interest, its norm and values. The strategic planning has parallel character integrating both family and business goals. The crucial long-term element of the strategy is an inheritance and desire for assuring functioning of the company through generations coming one after another. Methods of strategic analysis encounter difficulties at limited application and strategies have unformalized, incremental and emergent character. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Carlock R.S., Ward J.L., Strategic Planning for the Family Business, Palgrave, New York 2001.
 2. Haus В., Ryzyko i przedsiębiorczość małego przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności, red. A. Kaleta, K. Moszko-wicz, L. Woźniak, Wyd. AE, Wrocław 2004.
 3. Koziński J., Strategie firm rodzinnych, [w:] Zarządzanie strategiczne. Badania i koncepcje, red. R. Krupski, WWSZiP, Wałbrzych 2002.
 4. Majchrzak J., Strategie drobnych przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, [w:] Strategie przedsiębiorstw w okresie budowania gospodarki rynkowej, red. T. Mendel, Wyd. AE, Poznań 1996.
 5. Nelton S., Strategies for family firms, [w:] Family Business Sourcebook, red. CE. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward, Family Enterprise Publishers, Georgia 2002.
 6. O'Hara W.T., Centuries of Success, Lessons from the Word's Most Enduring Family Business, Adams Media, Avon 2003.
 7. Pramodita S., Chrisman J., Chua J., Strategic management of the family business: Past research and future challenges, [w:] Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward, Family Enterprise Publishers, Georgia 2002.
 8. Ramachandran K., Indian Family Business: Their Survival Beyond Three Generations, Indian School Business, Hyderabad 2006.
 9. Raymond G.G., Raymond R., American Business Survey, Raymond Institute, Alfred 2003.
 10. Safin K., Strategie przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, doświadczenia krajowe i międzynarodowe, tom 2, red. J. Jeżak, PAM Center, Lodź 2003.
 11. Schulze W.S., Dino R.N., The Impact of Distribution on the Use of Financial Leverage in Family Firms, The University of Connecticut, Internet.
 12. Schwass J., Wise Growth Strategies in Leading Family Businesses, Palgrave Macmillan, New York 2005.
 13. Sotoducho-Pelc L., Fazy procesu zarządzania strategicznego w małych przedsiębiorstwach, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, doświadczenia krajowe i międzynarodowe, red. J. Jeżak, PAM Center, Łódź 2003.
 14. Strużyna J., Szczepankiewicz В., Myślenie strategiczne w małych i średnich firmach Górnego Śląska, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, doświadczenia krajowe i międzynarodowe, red. J. Jeżak, PAM Center, Łódź 2003.
 15. Ward J.L., Keeping the Family Business Healthy. How to plan for continuing growth, profitability, and family leadership, Family Enterprise Publishers, Marietta 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu